Główne projekty

Zarząd IP

Prezes Zarządu:
R a f a ł    K .    W a r z e c h a

Wiceprezes Zarządu:
T o m a s z    H o l b a n d