Główne projekty

Wydział Zaawansowanych Technologii i Innowacji

Department of Advanced Technologies and Innovations

Celem tej jednostki jest wsparcie oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac innowacyjno-wdrożeniowo z zakresu techniki, technologii ze szczególnym naciskiem na zaawansowane technologie.

Jednostki i projekty:
Krajowe Centrum Transferu Technologii
Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych