Główne projekty

Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych

Department of Enterprise Supporting and Vocational Activation

Instytut Północny w ramach tego wydziału uruchomił unikalną w skali kraju, a może nawet Europy, akcję wspierania start-up’ów i drobnej przedsiębiorczości poprzez program SubFirma.

Dodatkowo IP wdraża program Direct2Outsourcing (D2O) polegający na stworzeniu bazy danych osób bezrobotnych a następnie oferowaniu usług outsourcingowych bazujących na pracy tychże osób. Firma korzystająca z takiej usługi otrzymuje fakturę VAT, a nasz system rozlicza się z osobą bezrobotną przy pomocy umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
Obie strony korzystają na tym systemie, gdyż firma minimalizuje kwestie związane z obsługą dokumentacji pracownika, a bezrobotny uzyskuje możliwość zarobkowania oraz pewność, że nie zostanie oszukany (fundacja jest gwarantem wypłaty i egzekwuje ją od usługobiorcy). Instytut Północny pobiera niewielką prowizję związaną z utrzymaniem systemu.

Sekcje działające w ramach Wydziału:
Sekcja Wspierania Kariery „Doradcy Przyszłości”

Zobacz także:
Punkt Zastępczego Przyjmowania Korespondencji IP