Główne projekty

Wydział Sztuk Pięknych i Wzornictwa Użytkowego

Department of Fine Arts and Applied Design

Zadaniem wydziału jest promowanie, wspieranie i kreowanie sztuki współczesnej oraz szeroko pojętego wzornictwa. Kreatywność człowieka jest przestrzenią niesłychanie ważną dla rozwoju cywilizacji. Piękno, emocje i harmonia są w stanie inspirować nas do rozwoju. Uważamy, że rozwojowi technologii musi odpowiadać rozwój designu, gdyż oprócz funkcjonalności przedmiotów ważną ich cechą jest estetyka.

Oto lista naszych projektów:
Galeria Atrium
White Space Gallery
Pracownia Kultury Otwartej
Agencja Sztuki Współczesnej WARZELNIA