Główne projekty

Wydział Rozwoju Ekonomii

Department of Economy Development

 

Wydział Rozwoju Ekonomii zajmuje się kwestiami teorii pieniądza, w tym także badaniem kwestii związanych z nowymi rodzajami pieniądza (kryptowaluty, waluty lokalne, pieniądz rozproszony itd.).
W ramach WRE działają następujące jednostki:
Centrum Wdrożeniowe Walut Cyfrowych
Centrum Analiz Systemów Monetarnych