Główne projekty

Wydział Geografii i Poznawania Kultur

Department of Geography and Cultures Cognition

Wydział zajmuje się krajoznawstwem, kulturoznawstwem, historią mniej znanych kultur, interakcjami międzykulturowymi, promocją kultur i krajów mało znanych w Polsce, a także Ziemią, która powoli staje się globalną wioską.

W ramach WGiPK jako pierwsze działa prężnie Centrum Islandologiczne ICELAND.PL, które promuje i bada kulturę, historię oraz geografię Islandii. Centrum Islandologiczne to jeden z szeregu kilku tematów „północnych” (polarnych), którymi, jak przystało na Instytut Północny, chcemy się zajmować.
Centrum Islandologiczne rozpoczęło działalność w roku 2002, najpierw jako grupa aktywistów a później już pod szyldem IP.