Główne projekty

Wydział Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych

Department of Philosophy, Political and Social Sciences

Jest to jedna z ważniejszych jednostek naszego Instytutu. Jej zadaniem jest rozwijanie nowożytnej myśli politologicznej, filozoficznej i społecznej.

W ramach Wydziału FPNS działają następujące zespoły badawcze:

1) Centrum Badawcze Logityki – CBL zajmuje się projektowaniem nowych ustrojów społecznych.

2) Centrum Ekwilizmu Społecznego (z manifestem opublikowanym na stronie www.manifa.pl).

3) Ponadsystemowy Kongruentny Trybunał Sprawiedliwości – projekt w fazie koncepcyjnej.

4) Pracownia Badań nad Bilateralnością Umysłu – pracami PBBU kieruje Pan Miarian Wicki – ekskogitor Wydziału Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO; jednym z projektów badawczych PBBU jest Konstrukcja Bilateralnej Teorii Faktu Materialnego.

5) Ośrodek Bezpieczeństwa Międzynarodowego – projekt multidyscyplinarny z pogranicza politologii, filozofii i techniki. Główne zagadnienia to: konflikty międzynarodowe, terroryzm, przeciwdziałanie terroryzmowi, wpływ mediów i systemów politycznych na generowanie zagrożenia terroryzmem, korzyści jakie z istnienia terroryzmu czerpią określone grupy polityczne. Projekt w fazie organizacyjnej.