Główne projekty

Wydział Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych

Department of Philosophy, Political and Social Sciences

Jest to jedna z ważniejszych jednostek naszego Instytutu. Jej zadaniem jest rozwijanie nowożytnej myśli politologicznej, filozoficznej i społecznej.

W ramach Wydziału FPNS działają następujące zespoły badawcze:

1) Centrum Badawcze Logityki – CBL zajmuje się projektowaniem nowych ustrojów społecznych. CBL to najstarsze centrum Instytutu Północnego, założone jeszcze w roku 2005.

2) Centrum Ekwilizmu Społecznego – CES promuje ekwilizm społeczny przyjmujący prawną równość ludzi w sprawiedliwym państwie; wynikiem prac CES jest manifest antydyskryminacyjny (zwany też antyfeministycznym) opublikowanym na stronie www.manifa.pl (UWAGA: nie mylić z nazwą ruchów feministycznych). CES działa od roku 2007.

3) Ośrodek Bezpieczeństwa Międzynarodowego – projekt multidyscyplinarny z pogranicza politologii, filozofii i techniki. Główne zagadnienia to: konflikty międzynarodowe, terroryzm, przeciwdziałanie terroryzmowi, wpływ mediów i systemów politycznych na generowanie zagrożenia terroryzmem, korzyści jakie z istnienia terroryzmu czerpią określone grupy polityczne. Projekt w fazie organizacyjnej. OBM został powołany w roku 2011.

4) Centrum Badań nad Totalitaryzmami – zadaniem CBNT są badania nad ustrojami totalitarnymi i przyczynami ich powstawania. Centrum powstało w ramach OBM i usamodzielniło się w roku 2014.

5) Ponadsystemowy Kongruentny Trybunał Sprawiedliwości – projekt w fazie promocji idei; koncepcja PKTS została opracowana w roku 2012 przez filozofów prawa współpracujących z IP.

6) Pracownia Badań nad Bilateralnością Umysłu – pracami PBBU kieruje Pan Miarian Wicki – ekskogitor Wydziału Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO; jednym z projektów badawczych PBBU jest Konstrukcja Bilateralnej Teorii Faktu Materialnego.