Główne projekty

Otwarta Akademia Prawa

Open Academy of Law

 

Otwarta Akademia Prawa

 

OAP to projekt edukacyjny Instytutu Północnego (IP) zmierzający do poszerzania wiedzy prawnej w społeczeństwie oraz wśród urzędników państwowych i samorządowych.

OAP organizuje szkolenia, prelekcje, warsztaty oraz akcje propagujące wiedzę prawną.