Główne projekty

Wydział Edukacji i Promocji Wiedzy

Department of Eductation and Promotion of Knowledge

Zadaniem tego wydziału jest kształcenie społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy. Ważną misją jest również promowanie w społeczeństwie chęci zdobywania wiedzy oraz uświadamianie, że wiedza jest kluczem do lepszej przyszłości ludzi.

W ramach WEiPW działają następujące projekty:
Otwarta Akademia Prawa (OAP)
– Akademia Profesjonalnej Fotografii (APF)
Wydawnictwo Naukowe IP!Press
Pracownia Popularyzacji Nauki