Główne projekty

Wydział Edukacji i Promocji Wiedzy

Department of Eductation and Promotion of Knowledge

Zadaniem tego wydziału jest kształcenie społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy. Ważną misją jest również promowanie w społeczeństwie chęci zdobywania wiedzy oraz uświadamianie, że wiedza jest kluczem do lepszej przyszłości ludzi.

W ramach WEiPW działają następujące projekty:

  1. Otwarta Akademia Prawa (OAP) – Akademia działa od roku 2010, przy czym najpierw jako Biuro Szkoleń prawnych przy Interwencyjnym Ośrodku Pomocy Prawnej INTERWENCJA.PL
  2. Akademia Profesjonalnej Fotografii (APF) – celem działania APF jest podnoszenie profesjonalizmy wśród zawodowych fotografów a także kształcenie amatorów w trudnej sztuce utrwalania obrazu rzeczywistości. APF działa od roku 2009.
  3. Wydawnictwo Naukowe IP!Press – celem działania WN IP!Press jest wydawanie ciekawych pozycji książkowych naukowych, popularno-naukowych i społecznych. Wydawnictwo zostało powołane do życia w roku 2010.
  4. Pracownia Popularyzacji Nauki – pracownia powstała w roku 2015 i jej zadaniem jest popularyzacja nauki zwłaszcza w biedniejszych częściach kraju.