Główne projekty

Pracownia Biofizyki Pól Elektromagnetycznych przy IP

Pracownia Biofizyki Pól Elektromagnetycznych (w skrócie PBPEM) jest samodzielnym zespołem naukowo-edukacyjnym, posiadającym autonomię w ramach IP. Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do kontaktu poprzez e-mail IP.

Pracownia realizuje następujące zadania:
– pomiar natężeń pól elektromagnetycznych (radiowe, mikrofalowe, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie jonizujące)
– zbieranie danych na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na organizmy żywe, zwłaszcza w odniesieniu do promieniowania radiowego i mikrofalowego (GSM, LTE, 5G)
– opiniowanie technologii związanych z emisją PEM
– prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie mechanizmów wpływu PEM na organizmy żywe.

Świadczymy też usługi komercyjne w w/w zakresie a także sporządzamy opinie i ekspertyzy, które uważamy za istotne z punktu widzenia bezpiecznego rozwoju naszego kraju.