Główne projekty

Wydział Badań Naukowych

Department of Scientific Research

Zadaniem tej jednostki jest wspieranie oraz prowadzenie badań z zakresu nauk ścisłych, głównie w tematach badań podstawowych, niekomercyjnych.

Pracownie:
Laboratorium Chemii i Technologii Chemicznej
Pracownia Biofizyki Pól Elektromagnetycznych
Centrum Badań nad Totalitaryzmami