Główne projekty

Laboratorium Certyfikacji Przemysłowej IP

Komu świadczymy usługi
Świadczymy swoje usługi głównie dla Klientów z branży przemysłowej, ale z naszych usług mogą też korzystać firmy handlowe, wytwórcze, importowe, instytucje naukowe a także osoby prywatne.

Oferta LCP:
– analizy produktów chemicznych pod względem zgodności z normą lub specyfikacją
– opracowywanie specyfikacji nowych produktów chemicznych (farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych, konsumpcyjnych, specjalistycznych)
– opracowywanie norm wewnętrznych, zakładowych
– certyfikowanie produktów przemysłowych
– certyfikowanie produktów użytkowych (dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp.)
– certyfikowanie odczynników chemicznych i preparatów
– opracowywanie strategii badawczej analiz kompleksowych na zlecenie Klienta
– wykonywanie analiz chemicznych, fizykochemicznych, spektralnych oraz analiz kompleksowych na zlecenie Klienta
– przechowywanie przeanalizowanych próbek towarów jako strona trzecia transakcji handlowej
– usługa zabezpieczenia transakcji sprzedaży towarów, które wymagają analiz chemicznych
– analizy wyjazdowe (w magazynie Klienta)
– nadzór nad magazynami zewnętrznymi jako strona trzecia (gwarant) transakcji handlowej (np. typu escrow)

Kontakt:
Laboratorium Certyfikacji Przemysłowej
Pion Gospodarczy IP
ul. Stabłowicka 147 bud. 2 wej. W3 (kampus EIT+)
54-066 Wrocław
tel.   6 0 0 – 6 0 0 – 3 3 8