Główne projekty

Centrum Wdrożeniowe Walut Cyfrowych

CWWC zajmuje się przede wszystkim tworzeniem kryptowalut cyfrowych, zarówno typu coinowego opartych na technologii blockchain (jak bitcoin) a także kryptowalut tokenowych tworzonych w oparciu o platformy walletowo-giełdowe.

Główne kierunki usług i aktywności to:
– tworzenie kryptowalut cyfrowych – zarówno własnych jak i dla Klientów
– opracowywanie algorytmów emisji i rozproszenia emitowanych walut cyfrowych
– implementacja walut cyfrowych w system gospodarki państwowej
– wykorzystanie walut cyfrowych przez firmy i organizacje
– waluty cyfrowe jako narzędzie rozwoju gospodarki wolnorynkowej
– opiniowanie polityki emisyjnej pieniądza cyfrowego

Realizowane emisje:

1) POL (Pol Token):
Nazwa: POL
Skrót: POL
Wysokość emisji: 100 mln POL
Najmniejsza podjednostka: 10 nPOL (nanopol) = 1/100000000 POL (0,00000001 POL)
Nazwa podjednostki: brak
Typ waluty: token
Zasady dystrybucji: sprzedaż, airdrop
Więcej szczegółów: www.pol.world
Platforma: Waveswallet.io

2) Iplar
Nazwa: IPLAR
Skrót: IPL (IPLR)
Wysokość emisji: 800 mld. IPL
Najmniejsza podjednostka: 1/1000 IPL (0,001 IPL)
Nazwa podjednostki: mip (1 mip = 1/1000 IPL = 1 mIPL)
Typ waluty: token
Zasady dystrybucji: Każdy człowiek powyżej 12-go roku życia ma prawo otrzymać 80 IPL na swoje konto w systemie Waveswallet.io – ze względu na koszty obsługi transferu w systemie (0,001 WAV) koszty te musi ponieść każdy beneficjent; aby otrzymać pulę środków przeznaczoną dla każdego mieszkańca Ziemi, należy przedstawić dokument lub inny sposób weryfikacji (docelowo będziemy chcieli udostępnić metodę weryfikacji odciskiem palca lub siatkówki oka dla osób nie posiadających dokumentu tożsamości); w początkowym stadium dystrybucji, przyjmujemy, że większość beneficjentów będzie pochodzić z obszaru Polski – osoby takie muszą przedstawić polski dowód osobisty, paszport lub zweryfikować się poprzez minimalny dostępny przelew bankowy (np. 1 grosz). Faza dystrybucji „sunrise”: każda osoba znana wcześniej Instytutowi Północnemu (współpracownicy, wolontariusze, pracownicy, Klienci, sponsorzy – a także ich najbliższe rodziny) otrzyma 80 IPL bez ponoszenia żadnych kosztów.
Platforma: Waveswallet.io