Główne projekty

Pion Gospodarczy IP

W celu realizowania swojej misji, fundacja IP prowadzi również działalność gospodarczą, z której wszystkie dochody są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Pion Gospodarczy IP posiada następujące działy:

Dział Analiz Biznesowych:
– analizy naukowe dla biznesu
– doradztwo inwestycyjne
– doradztwo biznesowe (w tym także z zakresu filozofii biznesu)
– specjalistyczne analizy prawno-techniczne
– doradztwo w zakresie inwestycji w projekty internetowe

Krajowe Centrum Transferu Technologii
– transfer technologii i analizy wdrożeń innowacji
– ocena przedsięwzięć innowacyjnych pod względem ekonomicznym

Dział Zaopatrzenia Nauki
dostawy sprzętu naukowego i dydaktycznego
specjalistyczne odczynniki chemiczne
– usługi chemicznej syntezy na zlecenie specjalistycznych preparatów badawczych
– zestawy edukacyjne MŁODY CHEMIK

Dział Ratownictwa i Bezpieczeństwa
usługi konsultingowe z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego
– doradztwo z zakresu zagrożeń terroryzmem

Akademia Profesjonalnej Fotografii
szkolenia z zakresu fotografii w ramach Akademii Profesjonalnej Fotografii
– profesjonalne usługi fotograficzne (wykonywanie fotografii studyjnej, plenerowej, okolicznościowej oraz specjalistyczne fotografie w technikach szlachetnych)

Dział Organizacji Konferencji
– usługi udostępniania sal seminaryjnych i konferencyjnych
– organizacja konferencji naukowych i społecznych

Wydawnictwo IP.Press
– wydawnictwo książek i czasopism

Dział Usług Internetowych
rejestracja i odnawianie domen internetowych – CRDI.PL
– tworzenie stron internetowych i portali
– doradztwo w zakresie inwestycji w projekty internetowe

PG-IP prowadzi także nadzór nad wszelkimi projektami komercyjnymi oraz zarządza pakietami udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, które zostały przekazane na rzecz fundacji (np. w ramach spadku czy darowizny). PG nadzoruje także specjalistyczne spółki, które do życia powołał Instytut Północny.