Główne projekty

Laboratorium Zaawansowanych Analiz Materiałów

LZAM oferuje m.in.:
– analizy chemiczne (analiza jakościowa, ilościowa, kationów, anionów)
– analizy fizyko-chemiczne
– analizy instrumentalne (GC, GC-MS, LC-MS, HPLC, NMR, IR, UV-VIS, FT-Raman, ICP-MS, ICP-AES, mikroskopia elektronowa, metody elektrochemiczne i wiele innych)
– analizy biochemiczne i mikrobiologiczne
– kontrola jakości produktów przemysłowych
– optymalizacja procesów analitycznych
– dobór metod analitycznych do potrzeb Klientów
– wykonywanie analiz kompleksowych
– badania zawartości pierwiastków śladowych

Kontakt:
Laboratorium Zaawansowanych Analiz Materiałów
Pion Gospodarczy IP
ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław
Punkt Obsługi Klienta:
tel.   6 0 0 – 6 0 0 – 3 3 8