Główne projekty

Studio Reklamy i Optymalizacji Marketingu

Studio of Advertising and Marketing Optimisation

Marketing i reklama są podstawowym narzędziem zwiększania wydajności przedsiębiorstw. Optymalizacja tych narzędzi prowadzi do jeszcze efektywniejszego wykorzystania potencjału tkwiącego w firmach, które dostrzegą korzyści płynące z dywersyfikacji źródeł oceny strategii marketingowych.