Główne projekty

Centrum Rozwoju Projektów Internetowych

Center of Internet Projects Development

Centrum zajmuje się nadzorem nad zasobami internetowymi, w tym domenami, nad którymi pieczę ma Instytut Północny. Dział ten zajmuje się również rozwojem mediów internetowych oraz samej technologii informatycznej mającej na celu zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa światowej sieci komputerowej.