Główne projekty

Wydziały IP

Ponieważ tworzenie sztywnych struktur nie sprzyja rozwojowi, ale jednocześnie chaos utrudnia zorganizowane działania, więc poniższą listę naszych wydziałów traktujemy jako pewien element promocji i organizacji pracy, ale to nie znaczy, że podział ten determinuje nasze działania.

Podział ten ma na celu uwypuklenie najważniejszych naszych celów, dla których powstała nasza fundacja.

  1. Wydział Badań Naukowych / Department of Scientific Research

  2. Wydział Zaawansowanych Technologii i Innowacji / Department of Advanced Technologies and Innovations

  3. Wydział Sztuk Pięknych i Wzornictwa Użytkowego / Department of Fine Arts and Applied Design

  4. Wydział Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych / Department of Philosophy, Political and Social Sciences

  5. Wydział Geografii i Poznawania Kultur / Department of Geography and Culture Cognition

  6. Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych / Department of Enterprise Supporting and Unemployed Activation

  7. Wydział Edukacji i Promocji Wiedzy /Department of Education and Promotion of Knowledge

  8. Dział Rozwoju Projektów Internetowych/ Department of Internet Projects Development

  9. Studio Reklamy i Optymalizacji Marketingu / Studio of Advertising and Marketing Optimisation