Główne projekty

Wydziały IP

Tworzenie sztywnych struktur nie sprzyja rozwojowi, ale jednocześnie chaos utrudnia zorganizowane działania. Dlatego więc poniższą listę naszych wydziałów proszę traktować jako pewien element promocji i organizacji naszej pracy. Podział ten jednak nie determinuje naszych działań.

Poniższa struktura ma na celu uwypuklenie najważniejszych naszych celów, dla których powstał Instytut.

 1. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych / Center for Strategic Innovations Development

 2. Wydział Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych / Department of Philosophy, Political and Social Sciences

 3. Wydział Badań Naukowych / Department of Scientific Research
 4. Krajowe Centrum Transferu Technologii / Domestic Center for Technology Transfer

 5. Wydział Geografii i Poznawania Kultur / Department of Geography and Culture Cognition
 6. Wydział Sztuk Pięknych i Wzornictwa Użytkowego / Department of Fine Arts and Applied Design

 7. Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej / Department of Enterprise Supporting and Vocational Activation

 8. Wydział Rozwoju Ekonomii / Department of Economy Development

 9. Wydział Edukacji i Promocji Wiedzy / Department of Education and Promotion of Knowledge
 10. Centrum Rozwoju Projektów Internetowych / Center of Internet Projects Development

 11. Studio Reklamy i Optymalizacji Marketingu „Creative Vision” / Studio of Advertising and Marketing Optimisation

 12. Akcja Inicjatyw Dobroczynnych IP / Action of Charitable Initiatives of NI

 13. Pion Gospodarczy / Commercial Division