Główne projekty

Wydziały IP

Ponieważ tworzenie sztywnych struktur nie sprzyja rozwojowi, ale jednocześnie chaos utrudnia zorganizowane działania, więc poniższą listę naszych wydziałów traktujemy jako pewien element promocji i organizacji pracy, ale to nie znaczy, że podział ten determinuje nasze działania.

Podział ten ma na celu uwypuklenie najważniejszych naszych celów, dla których powstała nasza fundacja.

 1. Wydział Badań Naukowych / Department of Scientific Research

 2. Wydział Zaawansowanych Technologii i Innowacji / Department of Advanced Technologies and Innovations

 3. Wydział Sztuk Pięknych i Wzornictwa Użytkowego / Department of Fine Arts and Applied Design

 4. Wydział Filozofii, Politologii i Nauk Społecznych / Department of Philosophy, Political and Social Sciences

 5. Wydział Geografii i Poznawania Kultur / Department of Geography and Culture Cognition

 6. Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej / Department of Enterprise Supporting and Vocational Activation

 7. Wydział Edukacji i Promocji Wiedzy / Department of Education and Promotion of Knowledge

 8. Centrum Rozwoju Projektów Internetowych / Center of Internet Projects Development

 9. Studio Reklamy i Optymalizacji Marketingu / Studio of Advertising and Marketing Optimisation

 10. Laboratorium Certyfikacji Przemysłowej / Laboratory of Industrial Certification

 11. Akcja Inicjatyw Dobroczynnych IP / Action of Charitable Initiatives of NI

 12. Pion Gospodarczy / Commercial Division