Główne projekty

IP.Press - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Północnego

Wydawnictwo Naukowe IP.Press prowadzi działalność wydawniczą skierowaną głównie na popularyzację wiedzy oraz promocję jej poznawania. Dodatkowo IP.Press zajmuje się także promocją kultury oraz planuje wydawanie przewodników turystycznych.

IP.Press wspiera też niezależnych twórców i naukowców pozwalając im w niskiej cenie wydać ich dzieła.

Formy współpracy:
– wsparcie finansowe (inwestycja) w druk książki  i marketing organizowany wyłącznie przez autora książki
– współfinansowanie (wspólna inwestycja) w druk i marketing
– pełny proces wydania (druku, promocji i sprzedaży) książki, gdzie autor przenosi prawa majątkowe do dzieła na rzecz IP.
W zależności od wyboru scenariusza współpracy i wkładu inwestycyjnego autora, różne mogą być formy wynagrodzenia dla autora, od z góry ustalonej zapłaty za prawa majątkowe do dzieła, do bezpośredniego udziału w ewentualnych zyskach ze sprzedaży.

W przypadku dzieł ważnych i niekomercyjnych możliwe jest wydanie książki ze środków IP i jej sprzedaż po kosztach (lub nawet poniżej) bez wynagrodzenia dla autora (lub za symbolicznym wynagrodzeniem) – w takim przypadku autor czerpie satysfakcję z rozpowszechniania jego dzieła i idei zawartej w książce.

IP.Press - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Północnego