Główne projekty

Smutna wiadomość...

Z wielkim żalem żegnamy wybitnego fotografika, fototechnika, popularyzatora chemii i fototechniki dla wielu pokoleń młodszych profesora Andrzeja Pytlińskiego, członka honorowego ZPAFu, autora wielu wspaniałych książek.Każdy kto zetknął się z prof. Pytlińskim zaraził się miłością do fotografii i fotochemii.Aktywność w promocji i popularyzacji wiedzy sprawiła, że w środowisku jego uczniów mówiło się o Nim per […czytaj dalej]