Główne projekty

Reintegracyjny Ośrodek Społecznej Aktywizacji Osób Zagrożonych Uzależnieniem ROSA

Ośrodek ROSA to kolejny projekt IP nastawiony na realizację celów prospołecznych. Główną ideą Ośrodka jest stworzenie miejsca dla osób, które ukończywszy terapię odwykową nie mają żadnej możliwości odnalezienia się w społeczeństwie i zbudowania lepszej przyszłości dla siebie, przez co zwiększa się ryzyko powrotu do uzależnienia i wykluczenia ze społeczeństwa.

Zapraszamy wolontariuszy a także sponsorów do wsparcia tego projektu. Należy pamiętać, że inwestowanie w pomoc i edukację zwraca się podwójnie, gdyż osoby mające problemy często są przyczyną problemów swego otoczenia (osoby nietrzeźwe mogą spowodować śmierć na drodze) dlatego walka z uzależnieniem jest tak ważna.

Osoby chcące wesprzeć Ośrodek, proszone są o kolportowanie ulotek. Można je otrzymać w sekretariacie IP lub wydrukować samemu klikając na poniższy obrazek.

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku. Osoby chcące pomagać przy redagowaniu strony, proszone są o kontakt przez Facebook: