Główne projekty

Punkt Zastępczego Przyjmowania Korespondencji IP

Zadaniem PZPK IP jest przyjmowanie korespondencji dla dwóch typów petentów:

1) osoby mobilne, podróżnicy na długo opuszczający Polskę, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie posiadają stałego adresu lub też pod swoim adresem nie przebywają i nie mogą odebrać listów poleconych lub też obawiają się, że ważna korespondencja zaginie lub zostanie wykradziona; opcja szczególnie ważna dla podróżników, którzy wyruszają w długie rejsy i potrzebują adres pocztowy, na który przychodzić będą ważne dokumenty (umożliwiamy także automatyczne informowanie urzędowych nadawców o tym, że adresat wyruszył w podróż);

2) osoby bezdomne nie posiadające stałego adresu zamieszkania i meldunku, a chcące prowadzić korespondencję z urzędami i sądami; także osoby pokrzywdzone, które nie chcą by korespondencja w sprawach intymnych lub osobistych przychodziła na adres, gdzie istnieje ryzyko, że zostanie skradziona lub przeczytana przez osoby nieupoważnione.

Usługa jest bezpłatna dla osób z drugiej grupy, jednak w ramach usługi, listy są przyjmowane, a petent jest informowany e-mailowo lub SMSem o nadejściu przesyłki – adresat musi osobiście przyjść do Punktu w celu otwarcia i przeczytania listu. Zasadniczo usługa dotyczy tylko korespondencji listowej (nie paczek), ale w niektórych przypadkach możliwe jest przyjęcie także paczki.
W celu odbierania przesyłek, petent musi podpisać umowę oraz złożyć w odpowiednim urzędzie pocztowym (oraz innych firmach pocztowych typu Inpost) odpowiednie upoważnienia do odbioru korespondencji.

Usługa jest realizowana we współpracy z Lambda Business Center.

Cennik dla Klientów biznesowych:
– aktywacja usługi: 85,00 zł netto;
– bezzwrotna kaucja na poczet przyszłych opłat: 123,00 zł;
– opłata miesięczna: 15,00 zł netto (minimalny okres abonamentowy: 1 rok) płatne z góry za cały rok;
– opłata za skanowanie i wysyłkę e-mailem treści listów (w tym obydwu stron kopert): 2,50 zł/stronę netto;
– wysyłka poczty (listy) na inny adres (przekierowanie pocztą lub pocztą kurierską): koszt rzeczywisty +100% +17,00 zł netto (możliwe jest wysyłanie zbiorczo w jednej przesyłce wielu listów uzbieranych w ciągu tygodnia lub miesiąca);
– wysyłka paczek na inny adres (wyłącznie pocztą kurierską): 28,00 zł netto (przesyłka standardowa do 5 kg ubezp. do kwoty 10 tys. zł);

Warunki: 
1. Listy są przechowywane przez okres max. 1 roku (chyba, że uzgodniono indywidualnie inne terminy).
2. Stroną jest każda powierzchnia nie przekraczająca wymiarami formatu A4, w przypadku stron większych stroną jest każda rozpoczęta wielokrotność formatów zbliżonych do A4, których skan o wymiarach A4 trzeba wykonać by otrzymać cyfrową kopię danej korespondencji).
3. Stałe opłaty są pobierane z góry. Opłaty zmienne opłaca się przelewem w ciągu 7 dni na podstawie elektronicznej faktury proforma.
4. Korespondencję wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy Klient nie zalega z opłatami za usługi.
5. Odsetki za opóźnienia w płatności: 0,45% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z kapitalizacją dzienną.
6. Opłata za drugi i każdy następny monit e-mailowy o opóźnieniu w płatności: 8 zł netto.
7. Opłata za monit pocztowy związany z opóźnieniem w płatności: 35,00 zł netto.
8. Terminy płatności za faktury VAT: 7 dni od daty wystawienia.
9. Wszystkie faktury są wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
10. Do wszystkich cen należy doliczyć aktualną stawkę VAT (nie dotyczy międzynarodowych usług transportowych).

Zasady adresowania:
* tu wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy *
Punkt Zastępczego Przyjmowania Korespondencji
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Rogowska 127B pok. 201
54-440 Wrocław, Polska
tel. 600-199-099

Przykład adresowania z zastosowaniem skrótów:
Hubert Adresowski
Pkt. Zast. Przyjm. Koresp., Instytut Północny
ul. Rogowska 127B pok. 201
54-440 Wrocław

lub:
Helena Adresowska
PZPK, Instytut Północny
ul. Rogowska 127B pok. 201
54-440 Wrocław

___________________________

Słowa kluczowe: adres wirtualny, adres pocztowy, adres zastępczy, adres dla bezdomnych, adres dla firmy, przesyłki sądowe