Główne projekty

Praca w IP

Fundacja INSTYTUT PÓŁNOCNY poszukuje pilnie osób biegłych w następujących dziedzinach:

1) lektor języka czeskiego
Nauczyciele języka czeskiego potrzebni są do projektu „Aktywizacja Zawodowa poprzez Kursy Języka Czeskiego”. Projekt ten zakłada kursy prowadzone na terenie województwa dolnośląskiego, zwłaszcza w gminach przygranicznych; zakwaterowanie na czas kursów otrzymają osoby spoza danego regionu.
Zapraszamy także osoby zajmujące się językiem czeskim do współpracy z IP odnośnie projektów niekomercyjnych (kluby języka i kultury czeskiej).

2) prawnik (znawca prawa)
Absolwenci prawa, doktoranci prawa, doktorzy i profesorowie prawa, radcowie, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, znawcy filozofii prawa – zapraszamy Państwa do współpracy z naszą fundacją. Współpraca może mieć formę umowy o dzieło, pracy na etat lub wolontariatu.
Preferowaną przez nas formą współpracy jest wolontariat przy projektach non-profit z jednoczesnym czerpaniem korzyści z projektów komercyjnych czy mieszanych.
Prawnik, który będzie z nami współpracował bezpłatnie i będziemy mieli do niego zaufanie, będzie mógł korzystać ze zleceń komercyjnych w związku z niektórymi naszymi projektami.
Prawnicy, którzy chcą współpracować tylko i wyłącznie odpłatnie przy wszystkich projektach, są dla nas mniej wartościowi.
Model współpracy wyjaśnia poniższy przykład:
Prawnik przychodzi do naszego biura raz lub kilka razy w tygodniu na 4-godzinny dyżur telefoniczny oraz konsultacje dotyczące projektów IP; gdy IP potrzebuje wsparcia z powodu wykonywania swej misji prawnik reprezentuje IP nieodpłatnie, ale w przypadku zasądzenia w sądzie na rzecz IP jakichkolwiek kwot, prawnik otrzymuje część tej kwoty; gdy IP wykonuje projekt komercyjny i potrzebuje porady czy wsparcia, płaci za doradztwo zgodnie z ustalonymi zasadami; gdy IP realizuje projekt, w którym istnieje specjalna ważna rola dla prawnika, to prawnik ten może czerpać określone korzyści z tego, że jest powiązany z tym projektem (np. poprzez specjalizowanie się w prawie konkretnej nowej branży) – IP promuje wtedy danego prawnika jako eksperta w danej dziedzinie co przynieść może danemu prawnikowi sporo intratnych zleceń, które mogą napływać także poprzez nowo powstałe jednostki w ramach danego projektu.

3) geografia, skandynawistyka, dziennikarstwo
Ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Islandologicznego ICELAND.PL ; potrzebne są nam osoby otwarte, ambitne, szczere, chętne do nauki i poznawiania świata, znające się na technologiach webowych (HTML, PHP, CMS, web 2.0), i jednocześnie wierzące we własne umiejętności i możliwości (co przekłada się na możliwość pracy prowizyjnej lub wpłaty kaucji na poczet przyjętych zobowiązań projektowych).
Oprócz tego poszukujemy także osób na samodzielne stanowiska w redakcji ICELAND.PL ; np.: tworzenie CMS, pisanie artykułów, sprzedaż biletów lotniczych, kontakty ze sponsorami, pisanie wniosków o dotacje itd.
Z powodu dużej odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat na dyrektora będzie chciał od razu rozpocząć od ambitnych projektów, przewidziane są następujące etapy współpracy:
a) przedłożenie weksla na kwotę zależną od przyjętych zobowiązań i zależną od tego jak poważne projekty dana osoba chce aktywować;
b) bezpłatny staż (3-6 miesięcy w zależności od nakładu pracy, wyników, stopnia zaawansowania niektórych projektów) /jeśli w tym okresie współpracownikowi uda się pozyskać jakieś fundusze lub zorganizować dochodowy komercyjny projekt, to  na zasadzie prowizji może otrzymać wynagrodzenie;
c) umowa zlecenie lub umowa o pracę.

4) fundraiser (fundraising)
Poszukujemy osoby, której zadaniem będzie organizacja pozyskiwania środków finansowych dla naszej fundacji poprzez dobrowolne wpłaty od osób fizycznych oraz firm. Do zadań takiej osoby należeć będzie także podtrzymywanie dobrych relacji z już współpracującymi sponsorami. Wynagrodzenie: prowizyjne lub mieszane.

5) koordynator projektów & asystent Zarządu
Wbrew pozorom jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. Nie jest to etat li tylko „sekretarki”. Funkcje sekretarskie są najmniej istotne dla tego stanowiska. Dużo bardziej istotne jest koordynowanie pracami Zarządu, pilnowanie (koordynowanie) spraw administracyjnych związanych z projektami uruchomionymi w IP. W ramach swej pracy koordynator musi umieć skupić się na wielu elementach na raz, a więc musi mieć podzielną uwagę, znać przynajmniej jeden język obcy (angielski), preferowane są osoby znające więcej języków (np. dodatkowo niemiecki, francuski, skandynawski, arabski, chiński itp.). Od pracy koordynatora zależeć będzie m.in. to czy fundacja będzie otrzymywać odpowiednie środki finansowe, a więc jest to stanowisko, które w zamierzeniu ma się finansować samo – im bardziej wydajna praca koordynatora, tym więcej środków na wypłaty dla pracowników IP (w tym dla koordynatora). Do obowiązków koordynatora będzie należeć również prowadzenie podstawowych działań fundraisingowych. Jeżeli członkowie Zarządu będą zajęci innymi zadaniami, koordynator-asystent będzie musiał ich zastąpić lub wypełnić te zadania, których nie są w stanie zrealizować członkowie Zarządu.
Osoba taka musi być w pełni komunikatywna oraz wykazywać sporą empatię oraz przede wszystkim zaangażowanie w projekty IP, po to by móc wychwytywać wymagania Zarządu w pół słowa bez zbędnego dodatkowego tłumaczenia każdego szczegółu. Osoba rozumiejąca cele i środki stosowane w projekcie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje, które zyskają akceptację Zarządu. Natomiast osoba niezaangażowana i/lub mająca niską inteligencję, będzie podejmować decyzje błędne lub niezgodne z linią realizacji projektu przyjętą przez Zarząd. Ważną cechą koordynatora-asytenta będzie bezkonfliktować, cierpliwość i pokora, gdyż w pierwszym okresie docierania się wzajemnych relacji, osoba ta będzie musiała się sporo nauczyć a to będzie wiązało się z możliwością dużej dawki krytyki. Umiejętność dojrzałego przyjmowania krytyki jest w tym wypadku wymaganą cechą. Nie akceptowane są przypadki, gdy asystent „obraża się”, bo przełożony zwrócił mu uwagę na popełnione błędy. Misja fundacji jest wyraźnie wskazana, a więc Zarząd i pracownicy powinni szanować te cele i podporządkować się temu priorytetowi. Zadaniem Zarządu fundacji jest prowadzić projekty fundacji do sukcesu, a nie dopieszczać niedojrzałych mentalnie pracowników. Oczywiście w chwili, gdy pracownik rozpoczyna pracę i się uczy, Zarząd poświęca swój czas na szkolenie takich pracowników; jednak jest to szkolenie wysoce merytoryczne prowadzone dla dojrzałych osób a nie dzieci, a więc wszelkie polecenia i ewentualna krytyka są przekazywane bez zbędnego „dopieszczania”, choć jednocześnie oczywiście w sposób kulturalny i grzeczny. Ostra krytyka z naciskiem na błędy o dużej wadze nie jest bowiem atakiem na pracownika, a jedynie próbą nauczenia go lepszej pracy. Niedopuszczalne jest więc traktowanie takiej krytyki (nawet jeśli wydaje się apodyktyczna) za jakiekolwiek naruszenie dobrych obyczajów. Osoby wrażliwe i ceniące swój wizerunek, a mające słaby charakter, nie powinny ubiegać się o to stanowisko.
Na to stanowisko potrzebna jest osoba inteligentna, silna, stanowcza, mądra, szybka w działaniu (a więc obdarzona refleksem), pojętna, empatyczna, a jednocześnie lojalna i otwarta na krytykę i rozwijanie siebie samego. To stanowisko to wielka odpowiedzialność i wyzwanie, nie każdy mu podoła.

WYNAGRODZENIA:
Głównym typem wynagrodzeń są wynagrodzenia związane z osiągnięciem zamierzonego celu (a więc wynagrodzenia prowizyjne).
Drugim typem wynagrodzeń są wynagrodzenia mieszane w postaci niewielkiego stypendium oraz prowizji.
Naczelną zasadą polityki płacowej IP jest wynagradzanie współpracowników proporcjonalnie do poniesionego ryzyka i wielkości osiągniętego sukcesu. Tak więc współpracownik, który zdecydował się ponieść cały ciężar ryzyka dawanie swej pracy bezpłatnie, może liczyć na bardzo wysoką prowizję w przypadku powodzenia projektu. A współpracownik, któremu IP musiało wypłacać wynagrodzenie czy stypendium, nie może już spodziewać się tak wysokiej prowizji. Zwykle bowiem, ten żąda pieniędzy z góry, kto nie wierzy w sukces swej pracy. Osoby takie są dla nas mniej wartościowe niż ci co razem z nami ponoszą ryzyko prowadzenia prac nad projektem.

 

 

Zapraszamy również wolonatariuszy, którzy chcą współpracować z IP

Osoby zainteresowanie pracą proszone są o kontakt:
e-mail sekretariatu: biuro.zarzadu@ip.org.pl
tel. kom. 600 600 338 lub 600 199 099 (w godz. 11:30 – 16:30)