Główne projekty

Projekty IP

Poniżej znajduje się lista większości projektów IP. Są to projekty w różnej fazie zaawansowania. Część już normalnie działa; część natomiast to tylko koncepcje lub zaproszenie do współpracy. Część projektów na etapie rozmów i ustaleń zostanie dopiero dopisana.

Lista projektów IP:

IP_PR01) Projekty wspierania aktywności obywatelskich (biznesowych, społecznych, hobbystycznych):
a) SUBFIRMA – system wspierania drobnej przedsiębiorczości (tzw. start-up) z wykorzystaniem funkcjonalności internetu.
b) StolicaBiznesu – projekt wirtualnego biura i systemu pomocy w zakładaniu firmy.
c) SUBFUNDACJA – system goszczenia i wspierania zalążków przyszłych fundacji, które w formie jednostki wewnętrznej chcą rozpocząć działalność, by sprawdzić się jako organizacja. Każda subfundacja otrzymuje własne konto bankowe by realizować swoją misję.
d) Agregator Klubów – system pomocy dla nowych organizacji (klubom, kołom, stowarzyszeniom itp.) w stawianiu pierwszych kroków.

IP_PR02) Akademia Profesjonalnej Fotografii – kursy fotografii dla początkujących i zaawansowanych fotografów.

IP_PR03) Projekty krajoznawcze:
♦ Centrum Islandologiczne – prowadzi badania dotyczące Islandii
♦ SKANDYNAWIA.PRO – projekt dotyczący wszystkich krajów skandynawskich
♦ CHINY.PRO – inicjatywa zmierzająca do stworzenia portalu profesjonalnie zajmującego się problematyką Chin
AZJA.PRO – portal o krajach azjatyckich
♦ AFRYKA.PRO – portal o kontynencie afrykańskim
Centrum Polarne – grupa projektów dotyczących krajów polarnych:
♦ Centrum Badań Grenlandii
♦ ARKTYKA.INFO

IP_PR04) Muzeum Odczynników Chemicznych i Historii Rozwoju Chemii – IP posiada dużą kolekcję odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego; nasze plany sięgają jednak wyżej i chcielibyśmy stworzyć nowoczesny ośrodek edukacyjno-wystawienniczy we Wrocławiu.

IP_PR05) Centrum Badawcze Logityki – badania nad optymalnym systemem zarządzania społeczeństwem.

IP_PR06) Studio Fotografii Artystycznej Argenium – studio wykonuje fotografie na zlecenie.

IP_PR07) Projekty artystyczne:
♦ Galeria Sztuki IP_ART – ekspozycja najciekawszych dzieł sztuki nabytych w ramach działania ASW Warzelnia, sprzedaż dzieł sztuki obiecujących młodych artystów, działania marketingowe.
♦ Agencja Sztuki Współczesnej WARZELNIA – promocja młodej sztuki, wsparcie artystów w ich kreatywnej pracy.
♦ ATRIUM.ART.PL – dział tworzenia przestrzeni galeryjnych.
♦ Galeria „White Space” – galeria „latająca” wykorzystująca puste (białe) przestrzenie komercyjne/miejskie w celu ekspozycji dzieł sztuki (zapraszamy właścicieli obiektów do kontaktu i finansowego wsparcia projektu).

IP_PR08) Specjalistyczna Agencja PR imPRessive – agencja specjalizuje się w ratowaniu wizerunku w sytuacjach kryzysowych oraz na budowaniu wizerunku w trudnych warunkach medialnych; zajmujemy się także tworzeniem wizerunku marek ekskluzywnych.

IP_PR09) Ponadsystemowy Kongruentny Trybunał Sprawiedliwości – robocza nazwa projektu w fazie koncepcyjnej.

IP_PR10) Niezależny Trybunał Arbitrażowy – ośrodek ma umożliwić podmiotom gospodarczym oraz osobom prywatnym na rozwiązywanie wzajemnych konfliktów w oparciu nie tylko o prawo polskie ale także w oparciu o logikę.

IP_PR11) Interwencyjny Ośrodek Pomocy Prawnej – nasza fundacja wypełniając swoją misję, chce nieść pomoc poszkodowanym osobom oraz firmom, które mają trudność w podjęciu nierównej walki o sprawiedliwość w źle zorganizowanym (sprzecznym z konstytucją i prawem moralnym) systemie polskiego wymiaru „sprawiedliwości”. Dla nas priorytetem jest sprawiedliwość, a nie poprawność polityczna, czy święty spokój pracowników wymiaru „sprawiedliowści”.

IP_PR12) Centrum Monitorowania Przestrzegania Praw Obywatelskich – prowadzi monitoring i badania nad przestrzeganiem prawa obywatelskich w Polsce i tzw. Unii Europejskiej. Wyznacznikiem takich praw jest nie tylko konstytucja czy deklaracje międzynarodowe o prawach człowieka, ale także prawo moralne i logika.

IP_PR13) Centrum Rejestracji Domen Internetowych (DOMENY.PRO) – jeden z najtańszych systemów rejestracji i utrzymania domen internetowych; zapraszamy do korzystania z usług CRDI zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa; CRDI rejestruje domeny polskie i najpopularniejsze globalne jako rejestrator (pośrednik) na rzecz odpowiednich rejestrów (np. NASK w Polsce); oprócz tego CRDI jest dysponentem (rejestrem) dla domen funkcjonalnych .SCI.PL, .CHEM.PL, .FOT.PL, dla których domeny rejestrowane i utrzymywane są na specjalnych warunkach (szczegóły na stronie www.sci.pl).

IP_PR14) Centrum Rozwoju Projektów Internetowych – jednym z głównych filarów działalności IP jest rozwijanie i inwestowanie w rozwój nowoczesnych technologii a także korzystanie i rozwijanie funkcjonalności internetu, którego wirtualna przestrzeń wciąż oczekuje na odważnych eksploratorów; CRPI opiera się nie tylko na własnych środkach, ale także zamierza współpracować z każdą firmą czy osobą, która chce rozwijać projekty bazujące w głównej mierze na możliwościach internetu; zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły do współtworzenia nowych „lądów” na oceanie internetu.

IP_PR15) Krajowy Ośrodek Standaryzacji Jakości IP – nowe podejście do kwestii gwarantowania jakości i optymalności produktów i usług

IP_PR16) PORTAL NAUKI (w budowie) – zapraszamy naukowców i informatyków do współtworzenia portalu dotyczącego nauki (polskiej i światowej); chcemy razem tworzyć nowy portal o nauce.

IP_PR17) FORUM NAUKOWE – zapraszamy uczonych do dyskusji na Forum Naukowym; jest to forum mające na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi naukowcami oraz prowadzenie rzeczowej (naukowej) dyskusji nad problemami współczesnej nauki.

IP_PR18) Centrum Ekspertyz Medycznych – projekt przewiduje powstanie grupy ekspertów z zakresu medycyny w celu diagnozowania rzadkich schorzeń a także w celu weryfikacji pracy innych lekarzy. Centrum będzie także opracowywać zalecenia dotyczące terapii doświadczalnych oraz prowadzić wstępne prace badawcze nad preparatami podejrzewanymi o właściwości lecznicze.

ISA_PR01) Instytut Studiów Azjatyckich – niezależna inicjatywa grupy wrocławskich badaczy Azji, którzy w ramach IP chcą prowadzić swoje badania i działalność edukacyjną

IP_PR19) Projekty edukacji akademickiej:
♦ Wolny Uniwersytet Filozoficzny – powrót do korzeni idei akademizmu europejskiego
♦ Politechnika Dolnośląska
– propozycja dla inwestorów stworzenia we Wrocławiu nowej niepaństwowej jednostki akademickiej o charakterze ściśle elitarnym dla kształcenia wysokiej klasy specjalistów z dziedzin technicznych.

IP_PR20) SCIDOME.ORG – Międzynarodowa Organizacja dla Bezpłatnego Dostępu do Wyników Naukowych – inicjatywa uwolnienia wyników badań naukowych finansowanych z pieniędzy podatników od monopolistycznego przywłaszczania ich sobie przez wydawców czasopism naukowych. Dodatkowo w ramach projektu SCIDOME ma powstać baza zawierająca wszystkie wyniki badań sponsorowanych przez społeczeństwa.

IP_PR21) EquiQuality – program EQ (Równa Jakość) ma na celu promocję równej (jednakowej) jakości towarów na terenie całej Unii Europejskiej. Częstym procederem wielu firm (zwłaszcza wielkich korporacji) jest przesuwanie bubli i gorzej wyprodukowanych produktów do krajów uboższych (np. Polski). O ile np. w Niemczech proszki do prania, elektronika i samochody są dobrej jakości, to identyczne produkty w Polsce niestety są już często bublami. Działania EQ polegać mają na monitorowaniu jakości produktów i usług w różnych krajach UE oraz na wytykaniu palcem tych korporacji, które sprzedają buble a także promowaniu tych firm, które we wszystkich krajach sprzedają produkty równie wysokiej jakości.

IP_PR22) Blogeria.PRO – projekt zakłada stworzenie portalu, który umożliwiałby tworzenie blogów przez prywatne osoby; portal głównie kierowany byłby do kobiet (choć nie tylko).

IP_PR23) Centrum Ekwilizmu Społecznego – centrum ma promować prawdziwie ekwilistyczne podejście do praw ludzi, w tym prawa do tego, by państwo nie przywilejowało nikogo ze względu na płeć, kolor skóry, religię czy preferencje (dewiacje) seksualne; państwo powinno wszystkich tak różnych ludzi traktować jednakowo, a jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy, to pomoc ta nie powinna być udzielana całej grupie społecznej, której wyróżnik (np. płeć) nie jest czynnikiem uprawniającym do otrzymania pomocy. Niestety dziś organizacje rządowe w ramach poprawności politycznej i w ramach źle rozumianej polityki równych szans, generują programy, których beneficjentem nie są poszkodowani obywatele lecz całe grupy społeczne, które łączy tylko np. to, że członkowie tej grupy są płci żeńskiej.

IP_PR24) Akcja Inicjatyw Dobroczynnych (IP.AID) – projekt wsparcia osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z chorobą, zwłaszcza z uzależnieniami; projekt skupia się raczej na znalezieniu trwałego antidotum na bolączki podopiecznego, niż na doraźnej pomocy (choć doraźna pomoc w postaci dożywienia, transportu, pomocy prawnej także jest prowadzona przez IP.AID). Projekt adresowany jest głównie dla osób uzależnionych, wychodzących na wolność z zakładów karnych oraz osób w trudnej sytuacji (przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność, depresja, myśli samobójcze).

IP_PR25) PortalChemiczny.pl – projekt dotyczy promowania wiedzy chemicznej, zarówno dla profesjonalistów jak i dla amatorów. Chemia to nie tylko zagrożenie, to także badania nad nowymi lekami, nowymi materiałami, nad technologiami ochrony środowiska itd. Oprócz utylitarności, chemia to także piękno kolorów, kształtów, świateł, dźwięków, które towarzyszą niektórym reakcjom chemicznym.

IP_PR26) Centrum Badań nad Zrównoważonym Rozwojem – jednostka zajmuje się badaniami w zakresie optymalizacji metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

IP_PR27) Krajowy Ośrodek Koordynacji Ochrony Środowiska – jednostka zajmująca się monitoringiem działań urzędników, którzy podejmują decyzje odnośnie eksploatacji środowiska przyrodniczego.

IP_28) Koalicja dla Drzew – projekt monitorowania wycinki drzew (zarówno legalnej jak i nielegalnej) oraz ochrona drzewostanu Polski; projekt realizowany we współpracy z arborystami i arbofilami.

IP_PR29) Mapa Filozofii –  projekt dotyczy stworzenia wielowymiarowej „mapy”, która w obrazowy sposób wyobrażałaby wektory różnych wartości promowanych przez wszelkie prądy filozoficzne. Stworzenie takiej mapy pozwoliłoby się zorientować jakie propozycje dzielą a jakie łączą niektóre odłamy filozofii. Dodatkowo dzięki mapie możliwe stałoby się uzupełnienie tej swoistej filozoficznej „tablicy Mendelejewa” o brakujące elementy. Mając pełny(?) obraz możliwości jakie stoją przed człowiekiem i ludzkością, można będzie pokusić się o bardziej dojrzałą analizę i wybór dróg, które mogą pomóc ludzkości osiągnąć dowolny cel.

IP_PR30) MoBeePower.com – projekt badawczy z zakresu elektroniki użytkowej (zaawansowane technologie) mający na celu najpierw opracowanie a później wdrożenie technologii bezprzewodowego zasilanie urządzeń mobilnych.

IP_PR31) GeoEnergetyka Polska – projekt konsorcjum promującego odnawialne źródła energetyczne bazujące na energii geotermalnej.

IP_PR32) DębowaBiblioteka – centrum projektowania nowoczesnych i estetycznych mebli i wyposażenia bibliotecznego.

IP_PR33) System Otwartego Monitoringu i Prognozowania – projekt udoskonalenia systemu zbierania informacji podczas klęsk żywiołowych wraz z prognozowaniem możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji; dodatkowo system ma umożliwić dostęp obywateli i firm do ważnych dla nich informacji o możliwych dla nich zagrożeniach prognozowanych na podstawie symulacji komputerowych; system inspirowany jest paraliżem informacyjnym i technologicznym jaki towarzyszył powodzi we Wrocławiu w 2010 roku. Założenia systemu są gotowe, jednak jego wdrożenie wymaga połączenia pracy informatyków, geodetów, meteorologów i hydrologów.

IP_PR34) N.Spirit – projekt turystyczny.

IP_PR35)  SnaFri – projekt łączący technologie telekomunikacyjne z systemem randkowym (serwis społecznościowy); gotowe są założenia projektu, do wdrożenia potrzebna praca informatyków i specjalistów z zakresu technologii telekomunikacji mobilnej.

IP_PR36) UltraSzybkie Koleje Próżniowe – najnowocześniejszy i najekonomiczniejszy sposób szybkiego transportu na duże odległości.

IP_PR37) Projekt Strategii Rozwoju Miasta Wrocławia

IP_PR38)  FREE FM – projekt serwisu społecznościowego.

IP_PR39) FOTOGRAFIA.PRO – projekt portalu o profesjonalnej fotografii.

IP_PR40) Ośrodek Kultury Czeskiej – projekt dotyczący bohemistyki i promocji kultury i języka czeskiego.

IP_PR41) Pracownia Kultury Otwartej – projekt promocji kultury wolnej zwłaszcza od zwierzęcych popędów człowieka takich jak automatyczny bunt przeciw zastanej rzeczywistości; zmiana świata na lepsze i towarzysząca jej kultura powinny być wolne od lęków i popędów…

IP_PR42) BookShelter (Schronisko Książek) – projekt ochrony książek z likwidowanych bibliotek; Instytut Północny widzi w książce symbol cywilizacji; oprócz chleba, który jest symbolem strawy cielesnej, książka jest symbolem pożywienia dla duszy. Z żalem patrzymy jak książki są wyrzucane na śmietnik, mielone, niszczone. Negatywnie oceniamy działania bibliotek publicznych (zwłaszcza uczelnianych), które likwidują część swoich zbiorów rozdając i dekompletując swój księgozbiór. Ochrona księgozbiorów to jedna z misji każdej szanującej się jednostki akademickiej. Patrzenie na książkę tylko przez pryzmat jej poczytności i wieku jest przejawem zdziczenia, odejścia od cywilizacji szacunku dla wiedzy. Chcemy chronić książki przeznaczone na zniszczenie lub rozproszenie. By chronić cenne zbiory, chcemy je digitalizować, ale jednocześnie zachować od zniszczenia oryginały.

IP_PR43) Program pod roboczą nazwą: „Agresja przejawem słabości” (inne nazwy: „Agresor  ofiarą własnej słabości” lub „Agresja upokarza agresora”) – program edukacyjny skierowany do młodzieży (choć nie tylko) mający wykazać, że agresja jest oznaką problemów psychicznych (kompleksów) osoby, która jest agresywna. W ramach programu chcielibyśmy wyprodukować quasidokumentalny film dla młodzieży, wykonany zgodnie z zasadami skutecznego medialnego manipulowania odbiorcą, jednak w tym przypadku manipulacja ta miałaby za zadanie uświadomić odbiorcę jakie ma słobości, by łatwiej mu było je przezwyciężać. Trudno jest bowiem dotrzeć do młodego odbiorcy przy pomocy zwykłej pogadanki popartej argumentami moralnymi. Czasem lepiej jest wykazać, że zachowanie jakie uważają za oznakę siły i ważności jest de facto oznaką lęków i słabości. Informacja ta musi być przekazana w odpowiednio mocnej formie by dotrzeć właśnie do tzw. trudnej młodzieży, która lekceważy moralność uważaną przez nich za przejaw słabości.

IP_PR44) Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych – celem działania CRIS jest wskazywanie najbardziej istotnych i obiecujących dla rozwoju cywilizacji innowacji, w które warto inwestować zasoby społeczne. W ramach CRIS pracujemy także nad innowacyjnymi technologiami cyfrowymi, których zadaniem jest udoskonalenie działania społeczeństw obywatelskich.

IP_PR45) Centrum Transferu Technologii IP –  w czasie naszych prac związanych z technologiami innowacyjnymi, napotykamy często problemy, które dotykają także inne firmy czy osoby związane z pracami innowacyjnymi czy wdrożeniowymi. Dlatego utworzyliśmy własne Centrum Transferu Technologii, którego zadaniem jest odnajdywanie inwestorów chętnych do finansowania zarówno badań nad innowacyjnymi technologiami jak i do finansowania prac wdrożeniowych.

IP_PR46) Inkubator Innowacji (InkIn) – projekt wspierania prawdziwych i wartościowych innowacji w nauce, technologii, przemyśle, organizacji państwa i życia codziennego oraz kulturze; InkIn odróżnia wtórne innowacje o niskiej wartości od innowacji o dużym wpływie na życie ludzi; dodatkowo rozróżniamy prace polegające na wytworzeniu innowacyjnej technologii i jej wdrożenie od inwestycji w już gotowe innowacyjne produkty czy technologie – wyposażanie zakładu produkcyjnego w komercyjne nowsze produkty jest dla nas wtórną innowacją i nie jest to proces, który nas interesuje. Skupiamy się na pomocy i współpracy po stronie twórcy innowacji.

IP_PR47) PL.Kosmos 2051 – projekt rozwoju techniki astronautycznej przez Polskę, budowy polskiego kosmodromu (np. w Afryce lub na mobilnej platformie na oceanie); cele: rozwój technologii telekomunikacyjnych, własna sieć satelitarna, cele militarne (obrona i monitorowanie działań wrogich państw), eksploracja Księżyca, asteroid a w dalszej perspektywie Marsa i innych planet i księżyców; rozwój astrogórnictwa w celu pozyskiwania cennych minerałów w kosmosie. Optymistyczny wariant rozwoju projektu przewiduje pierwszy start polskiego statku kosmicznego (rakieta, wahadłowiec, rozwiązania nietypowe) do roku 2051.

IP_PR49) Ośrodek Badania Opinii Społecznych (OBOS) –  jednostka IP zajmująca się profesjonalnym badaniem opinii społecznej.

IP_PR50) Centrum Badawcze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – centrum zajmuje się optymalizacją zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym w zakresie katastrof naturalnych, zagrożeń terrorystycznych, kryminalnych, militarnych, gospodarczych i innych; dodatkowo CBBZK zajmuje się także problematyką efektywnego zarządzania kryzysowego.

IP_PR52) Ośrodek Bezpieczeństwa Międzynarodowego – jednostka IP zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi ogólnie pojętego bezpieczeństwa, pokoju, konfliktów oraz prognozami rozwoju sytuacji międzynarodowej. W ramach OBM działa także  Pracownia Badań Terroryzmu.

IP_PR53) Instytut Islamski – projekt badawczo-edukacyjny dotyczący religioznawczego badania islamu, jego kultury, filozofii a także różnic między odłamami islamu a także różnic i podobieństw do innych religii i doktryn filozoficznych.

IP_PR54) Centrum Optymalizacji Mechanizmów Organizacji Społeczeństwa – celem działania Centrum jest wskazywanie możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych w celu sprawnego działania wszystkich organów państwa zgodnie z misją dla jakiej organa te zostały powołane. COMOS głównie zajmuje się problematyką restrukturyzacji policji, prokuratury, sądownictwa, organów samorządowych, szkolnictwa wyższego, państwowych jednostek badawczych, funduszy naukowych, opieki zdrowotnej, edukacji szkolnej, państwowych/gminnych przedszkoli itp. Prace COMOS skupiają się na rozwiązaniach bazujących na otwartości społeczeństwa i współdziałaniu podobnym do działań jakie podejmują tysiące wolontariuszy Wikipedii budując bazę danych pożyteczną dla milionów ludzi. Podobnie jak Wikipedia, także i społeczeństwo może być zarządzane i organizowane na sposób otwarty i przejrzysty dla swych obywateli.

IP_PR55) Instytut Dedykowanego Przetwarzania Informacji (idpi) – projekt w trakcie pozyskiwania inwestora strategicznego; jest to jeden z kluczowych projektów naszego think-tanku.

IP_PR56) Kwintesencje.PROe– projekt czasopisma opiniotwórczego.

IP_PR57) Dziennik Mędrców /nazwa robocza/ – projekt czasopisma internetowego z komentarzami logicznymi bieżących wydarzeń i zachowań polityków; projekt skupiać ma się na rozszyfrowywaniu prawdziwych motywów oraz prawdziwego przekazu newsów z mediów mainstreamowych; zgodnie z teorią medioznawczą Noama Chomsky’ego media mainstreamowe podlegają przynajmniej presji ekonomicznej (i nie tylko) w kierunku zniekształcania przekazu w kierunku korzyści samych mediów. W związku z tym w większym lub mniejszym stopniu przekaz medialny zawiera nieprawdę lub przy pomocy faktów i prawdy chce wywołać efekt w postaci zmanipulowanej opinii jaka pojawiłaby się pod wpływem fałszywej informacji. W ramach naszego czasopisma chcemy pokazywać, że to co często wygląda na spójne i mądre, w rzeczywistości posiada wiele niespójności, które można dostrzec tylko, gdy poświęci się więcej czasu na analizę materiału podawanego przez media.

IP_PR58) Dziennik Analiz Prasowych – internetowy dziennik podsumowujący i kompletujący informacje prasowe.

IP_PR59) Terra Nullius (Ziemia Niczyja) – serwis dziennikarski zajmujący się syntezą różnych poglądów poprzez naukową analizę każdego światopoglądu, a nie poprzez żywiołowe i emocjonalne starcie mówców w debatach znanych z telewizji czy prasy. TN będzie przede wszystkim oceniać argumenty stosowane przez różnych publicystów nie tylko pod względem merytorycznym, ale także emocjonalnym, socjotechnicznym oraz co rzadkie także pod względem moralnego celu takich działań (czasem bowiem manipulacja i socjotechnika nie są stosowane w złym celu, więc same w sobie nie dowodzą złych intencji).

IP_PR60) Centrum Badań Nowych Leków –  w ramach CBNL chcemy prowadzić badania zmierzające do rejestracji nowych leków, które z powodu braku możliwości patentowania, nie są objęte zainteresowaniem koncernów farmaceutycznych. Jednym z takich preparatów, który może mieć olbrzymi potencjał w leczeniu raka jest dichlorooctan sodu (NaDCA), który obecnie jest badany w Kanadzie oraz przez osoby prywatne, które decydują się na ten eksperymentalny lek jako ostatnią deskę ratunku w walce z rakiem. CBNL będzie ściśle współpracować z Centrum Ekspertyz Medycznych (CEM). Dodatkowo planujemy stworzenie serwisu internetowego poświęconego informacjom o postępach w badaniach nowych leków pod nazwą Nowe Molekuły Zdrowia.

IP_PR63) Fundusz Stypendialny IP – dział zajmujący się wsparciem ludzi utalentowanych; stypendia udzielane głównie w postaci tzw. „push up” czyli poprzez afiliację i promocję stypendysty.

IP_PR65) Pracownia Badań nad Bilateralnością Umysłu – autorski program badawczy ekskogitora (myśliciela) Mariana Wickiego; w ramach programu prowadzony jest projekt Konstrukcja Bilateralnej Teorii Faktu Materialnego.

IP_PR67) Reintegracyjny Ośrodek Społecznej Aktywizacji Osób Zagrożonych Uzależnieniem (ROSA) – inicjatywa zmierzająca do pomocy osobom, które po terapii odwykowej pozostają bezdomne i bezrobotne, by jedynym wyjściem dla takich osób nie był powrót do nałogu; w ramach tego projektu chcemy pozyskać lokale mieszkalne, które pełnić będą funkcje zarówno mieszkalne jak i terapeutyczno-aktywizacyjne; jednym z podstawowych założeń projektu jest pozyskanie strategicznych sponsorów, których wsparcie jest krytyczne dla realizacji założonej misji Ośrodka.

IP_PR68) Instytut Narodowy – jednostka popularyzująca nowoczesny patriotyzm oparty na poszukiwaniu najlepszych polskich cech narodowych, z których Polska może być dumna.

IP_PR69) Projekt „Burza Magnetyczna” – projekt utworzenia zespołu ekspertów, którzy przygotowaliby strategię działań w celu osiągnięcia gotowości krajowej infrastruktury na EMP/GIC (impuls elektromagnetyczny i geomagnetycznie indukowane prądy niszczące); zdarzające się raz na 100-200 lat olbrzymie wybuchy na Słońcu mogą zagrozić stabilności infrastruktury elektrycznej i elektronicznej naszej cywilizacji – zagrożenie jest realne, gdyż geomagnetycznie indukowane prądy są tak silne, że są w stanie zniszczyć wszelkie urządzenia elektryczne na obszarze np. Europy; w historii zdarzały się już takie przypadki, ale działo się to w okresie, gdy urządzeń elektrycznych było mało, a aktywność Słońca nie była wcale maksymalna. Ryzyko wystąpienia tego zagrożenia nie jest duże, ale jego potencjalne skutki mogą być katastrofalne (np. zniszczenie wszystkich komputerów w państwie, uszkodzenie sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych opartych o przesył sygnałów elektrycznych).

IP_PR70) Nowa wersja / City2.0 – projekty autorskie Mateusza Jarosiewicza wspierane przez IP a dotyczące zmiany obecnego świata przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych w celu stworzenia społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i bardziej kreatywnego.

IP_PR71) IP ∞ Planet (IP Infinity Planet) – projekt portalu ułatwiającego tworzenie nowych serwisów internetowych dla kolejnych projektów IP oraz osób współpracujących.

IP_PR72) Centrum Badań nad Totalitaryzmami – projekt zakłada prowadzenie badań nad historią doktryn i ustrojów totalitarnych a także nad naukowym i ilościowym zdefiniowaniem wskaźnika totalitarności danego ustroju; specjaliści pracujący przy tym projekcie współpracują z Ośrodkiem Bezpieczeństwa Międzynarodowego;

IP_PR74) Dom Lobbingu Obywatelskiego – projekt integracji środowiska lobbystów prospołecznych walczących ze złym prawem lub złymi nawykami urzędników.

IP_PR76) ZWIERZ.PRO – Centrum Zooterapii i Pomocy Zwierzętom – ośrodek promocji zooterapii i przyjaznej koegzystencji ludzi i zwierząt.

IP_PR77) BTI Fund – projekt powołania funduszu inwestycyjnego, który będzie działał w celu wdrażania innowacji strategicznych (przełomowych z punktu widzenia kraju, kontynentu czy świata)

IP_PR78) Narodowy Bank Rozwoju – projekt powołania banku (w formie spółki akcyjnej z udziałem skarbu państwa) w celu finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz w celu promocji wzorcowych produktów bankowych pobudzających konkurencyjność branży bankowej i gospodarkę.

IP_PR80) Instytut Humanizmu Otwartego – humanizm ery neomodernistycznej

IP_PR84) Narodowy Instytut Internetu – projekt powołania instytucji promującej rozwój internetu i tworzącej nowe standardy bezpieczeństwa i użyteczności komunikacji internetowej

IP_PR85) Otwarty Fundusz Rozwoju Internetu – projekt pomocniczy do NII, któego zadaniem jest finansowanie najciekawszych oraz najważniejszych przedsięwzięć związanych z internetem (innowacyjne portale, nowe języki tworzenia stron internetowych, aplikacje webowe, nowe domeny TLD, zwiększanie bezpieczeństwa, lobbowanie za tworzeniem prawa gwarantującego optymalną wolność internetu itd.)

IP_PR86) Instytut Techniki Zbrojeniowej — projekt powołania instytucji skupionej na opracowywaniu nowoczesnych kompleksowych technologii zbrojeniowych.

IP_PR87) Instytut Strzelecki — projekt promocji kultury posiadania broni.

IP_PR88) Instytut Energetyki Jądrowej — ośrodek ma prowadzić badania nad wykorzystaniem energii jądrowej, a zwłaszcza termojądrowej.

IP_PR89) Obszary Sztuki – portal promujący wszelkie przejawy kreatywności i aktywności w sztuce

IP_PR90) Inicjatywa Założycielska: Polska Izba Domainingu – inicjatywa skierowana do inwestorów internetowych, których prawa są powszechnie naruszane

IP_PR92) Instytut Wrocławski – organizacja prowadząca prace nad rozwojem Wrocławia, zrzeszająca osoby, które mają własne koncepcje rozwoju miasta

IP_PR93a) WROCLAW.PRO – portal profesjonalnie traktujący o Wrocławiu – głównie dla jego mieszkańców (plany rozbudowy, koncepcje architektoniczne, urbanistyczne, strategie rozwojowe)

IP_PR93b) VRATISLAVIA.PL – portal o historii Wrocławia

IP_PR93c) WROCLAW.IS/… – portal dla turystów zagranicznych, promujący Wrocław

IP_PR95) Think Future Wisely! – międzynarodowe grono mędrców i ekspertów, których celem jest tworzenie scenariuszy zarówno rozwoju dla ludzkości jak i potencjalnych zagrożeń; TFW ma zadanie promować innowacyjne idee dla ludzkości; strona na FB

IP_PR97) dotWroclaw – projekt ustanowienia domeny .WROCLAW (ewentualnie .WRO) dla mieszkańców i sympatyków Wrocławia.