Główne projekty

Ośrodek Badań Opinii Społecznych

Ośrodek Badań Opinii Społecznych (OBOS) Instytutu Północnego to jednostka wewnętrzna w trakcie organizacji, której zadaniem będzie prowadzenie badań opinii społecznej oraz opinii publicznej według najlepszych wzorców i kryteriów obiektywizmu i neutralności.

Dodatkowo OBOS będzie prowadzić badania w celu optymalizacji w/w wzorców i kryteriów, tak by uzyskane wyniki sondaży były w najwyższym stopniu miarodajne. Dodatkowo samo prowadzenie badań nie będzie mogło wprowadzać zaburzeń w społeczeństwie i wpływać na wynik tychże badań.

Oprócz badań stricte statycznych (jakie proponują inne ośrodki) nasz ośrodek chciałby także badać dynamiczny potencjał możliwych zmian opinii społecznej w zależności od możliwych bodźców. Jest to zadanie dużo trudniejsze i obarczone większym błędem, gdyż potencjalna grupa respondentów ma ograniczone możliwości samoanalizy swojej postawy w zależności od proponowanych scenariuszy wydarzeń. Wymaga to więc zastosowania specjalistycznych i prawidłowo opracowanych  kwestionariuszy pytań, których zadaniem będzie zbadanie współczynnika elastyczności opinii danego respondenta.
Ten sam wynik statyczny badania opinii społecznej, może mieć inne znaczenie, jeżeli współczynnik elastyczności będzie różny dla każdego z badań.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane rozwojem nowoczesnego i obiektywnego badania opinii, do aktywnego udziału w projekcie OBOS.