Główne projekty

Komitet Programowy IP

Komitet Programowy IP to organ doradczy w zakresie wypracowywania linii programowej IP oraz oceny merytorycznej projektów Instytutu.
Członkami Komitetu są członkowie Zarządu, Rady Instytutu oraz Kapituły Fundatorskiej.