Główne projekty

Kolegium Ekspertów IP

Kolegium Ekspertów Instytutu Północnego grupuje wszystkich ekspertów, analityków, specjalistów, którzy zdecydowali się współpracować z fundacją IP. Do grona kolegium należą osoby, które chcą swoją radą wspierać działania Instytutu Północnego oraz osoby, które poprzez IP chcą oferować swoją wiedzę i umiejętności.

Aby przystąpić do KIP należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres fundacji deklarację członkowską.