Główne projekty

Kapituła Fundatorska

Kapituła Fundatorska pełni rolę merytorycznej kontroli nad fundacją INSTYTUT PÓŁNOCNY. W jej skład wchodzą osoby wskazane przez Fundatorów IP.

Skład Kapituły Fundatorskiej nie jest upubliczniany natomiast jej decyzje znajdują ślad w odpowiednim rejestrze sądowym lub na stronach internetowych IP.