Główne projekty

Akcja Inicjatyw Dobroczynnych IP

Częścią misji IP jest tworzenie rozwiązań dla ludzi, którzy z powodu swych fizycznych czy psychicznych słabości, nie są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ze względu na skromny budżet, IP.AID skupia się raczej na pomocy zapewniającej długofalowe efekty, której celem jest wypracowanie rozwiązań, które trwale wesprą daną osobę i pozwolą jej na lepsze funkcjonowanie. Niemniej jednak, także pomoc doraźna jest świadczona dla naszych podopiecznych; do takiej doraźnej pomocy zaliczyć można:
– dożywienie w postaci posiłków przygotowanych przez wolontariuszy IP.AID
– transportu (możemy pomóc przewieźć część dobytku, zawieźć daną osobę do szpitala, lekarza itp.)
– przyjmowanie korespondencji (jest to szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które chcą znaleźć pracę lub oczekują na ważne informacje z urzędów) – szczegóły na dole strony
– przechowywanie części dobytku na terenie IP (ważne dla osób eksmitowanych, wychodzących z więzienia, które szukają schronienia po rozstaniu itp.)
– doraźny dostęp do internetu
– drukowanie dokumentów (np. CV)

Pomoc doraźna jest często dość kosztowna, a efekty nietrwałe, dlatego najbardziej zależy nam na takim pomaganiu, które uniezależni podopiecznych od konieczności otrzymywania pomocy z zewnątrz. Staramy się dawać wędki a nie ryby.
Do pomocy jaką oferujemy należy:
– pomoc prawna i administracyjna (w ramach partnerskiego projektu INTERWENCJA.PL)
– szkolenie z zakresu korzystania z internetu i komputera
– pomoc psychologiczno-motywacyjna (szczególnie ważna dla osób w depresji, po traumatycznych przeżyciach, z myślami samobójczymi)
– pomoc w znalezieniu pracy
– pomoc w znalezieniu grup terapeutycznych (w tym także zooterapia)
– szkolenia oraz pomoc w otwarciu i prowadzeniu firmy

W ramach IP.AID działa także Reintegracyjny Ośrodek Społecznej Aktywizacji Osób Zagrożonych Uzależnieniem (w skrócie: Ośrodek ROSA), którego celem jest pomoc osobom, które przeszły pozytywnie terapię odwykową i poszukują swojego miejsca w społeczeństwie.

Swoim podopiecznym oferujemy bezpłatne korzystanie z usług Punktu Zastępczego Przyjmowania Korespondencji IP, który umożliwia przyjmowanie korespondencji listowej przez osoby bezdomne pod adresem naszej fundacji. Więcej informacji po kliknięciu na link.