Główne projekty

IP: niezależny think-tank

ip.tt_click

Aktywiści fundacji Instytut Północny (IP) pracują nad zbudowaniem zespołu ekspertów. Zespół taki jako think-tank (zbiornik umysłów) generuje nowe koncepcje dla miasta, regionu, kraju, kontynentu a nawet świata.

W czym się specjalizujemy lub chcemy specjalizować?
– rozwój i zarządzanie gospodarką oraz przemysłem;
– internet jako narzędzie kreacji nowego społeczeństwa;
– innowacje, wynalazczość;
– rozwój nowoczesnych (nowych) doktryn prawnych;
– zarządzanie społeczeństwem, kierunki rozwoju społeczeństw;
– logiczna polityka (logityka);
– logiczne doktryny utrzymania bezpieczeństwa państwa (antyterroryzm);
– strategiczne myślenie wielopłaszczyznowe;
– zarządzanie i przetwarzanie informacji;
– analiza rynku mikro, makro i ultramakroekonomicznego w szerokim spektrum rozumienia pojęcia „rynek”;
– chemia, fizyka, technika, inżynieria, technologie;
– marketing rynkowy, marketing polityczny, budowa ukierunkowanego wizerunku, branding, rebranding, optymalizacja strategii reklamowych;
– rozwiązywanie przedstawionych problemów (społecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych) metodą optymalnej redukcji definicji zmiennych;
–  strategie globalne, syntetyzm kosmopolityzmu i patriotyzmu lokalnego

Wydaje nam się, że nasze uniwersalistyczne spojrzenie na rzeczywistość pozwala nam lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość.
Wiedząc jak działa marketing i tworzenie wizerunku, z łatwością potrafimy zajrzeć za formalną „maskę” dzisiejszego świata i dostrzec to co całe sztaby specjalistów chcą ukryć przed zwykłym człowiekiem. Stosujemy zasady redefinicjonizmu i antydoktrynizmu, aby w sposób możliwie najbardziej obiektywny zrozumieć istotę problemów społecznych. Dążymy do tego, by rozumieć rzeczy i zjawiska takimi jakimi są w rzeczywistości bez zbędnego formalizmu czy fasady marketingowej.

Jakie usługi i komu może świadczyć IP?
a) Jednym z ważniejszych projektów naszego thinktanku jest stworzenie specjalnej jednostki badawczej o roboczej nazwie Instytut Dedykowanego Przetwarzania Informacji (idpi), którego zadaniem będzie gromadzenie danych i ich obróbka w celu uzyskania precyzyjnych analiz i prognoz.

b) Oprócz raportów operujących na budowanych bazach danych (idpi), IP będzie także świadczyć usługi eksperckie oparte na wiedzy, mądrości i doświadczeniu specjalistów współpracujących z IP. Dla celów politycznych, czy prospołecznych zgodnych z misją IP, tego typu analizy mogą być bezpłatne. W pozostałych wypadkach cena usług eksperckich jest ustalana indywidualnie.

c) W ramach usług eksperckich thinktank IP oferuje usługę kompleksowego rozwiązywania każdego problemu (technologicznego, organizacyjnego, marketingowego, filozoficznego etc.). Jeżeli Klient naszego think tanku ma np. problem z technologią produkcji lub uzyskaniem wyniku produkcji na odpowiednim poziomie, może skorzystać z naszych usług, które nie ograniczą się tylko do wskazania przyczyn problemu, ale też obejmą poszukiwanie dróg ich eliminacji. Nasi eksperci i pracownicy wykonają każdy etap usługi, od dojazdu, pobrania próbek, wizji lokalnej, analizy próbek, po badania literaturowe i kontakty z ekspertami z innych ośrodków naukowych.
Podobne kompleksowe podejście oferujemy do każdej dziedziny życia i biznesu.
Koszt usługi składa się z części aktywacyjnej (bezzwrotnej) w wysokości 850 zł netto oraz opłaty głównej, która jest każdorazowo wyliczana na podstawie możliwie jak najdokładniejszego zapytania Klienta. Uiszczenie opłaty 850 zł netto pozwala na dokonanie podstawowej analizy problemu naszego Klienta oraz na doprecyzowanie zadań jakich oczekuje od nas Klient.
Oczywiście dla organizacji non-profit oraz dla polityków wspierających pożyteczne dla społeczeństwa zmiany, opłaty mogą zostać zredukowane lub zniesione.

Debaty, burze mózgów, konferencje, seminaria
IP organizuje debaty i burze mózgów specjalistów. Spotkania takie odbywają się pod Regułą Blue House i ich celem jest rozwiązywanie problemów w mniejszych lub szerszych gronach specjalistów.

Link alternatywny do niniejszej strony: www.thinktank.plus