Główne projekty

Instytut Islamski

Instytut Islamski / Islamic Institute logo

 

Instytut Islamski (Islamic Institute) jako jednostka wewnętrzna fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY, ma za zadanie prowadzenie badań naukowych nad islamem, jego odmianami, wpływem na inne kultury, zmianami w czasie oraz przede wszystkim nad filozofią, która stoi za systemem religijnym.

Instytut Islamski nie promuje i nie zwalcza islamu, nie jest to jednostka polityczna czy propagandowa. Islam jest istotną częścią światowej kultury, ten system religijny obejmuje zasięgiem wieleset milionów ludzi. Wymienia się często islam jako czynnik prowadzący do zwiększenia napięć społecznych czy konfliktów międzynarodowych. Chcemy sprawdzić na ile doniesienia medialne i antypatie wobec islamu są prawdziwe.
Należy również pamiętać, że agresywne organizacje w ciągu dziejów działały pod szyldem większości religii wykorzystując religię jako usprawiedliwienie swej agresji. Dlatego Instytut Islamski pragnie odseparować samą teologię, kulturę, filozofię islamu od partykularnych celów organizacji, które usprawiedliwiają swoje czyny właśnie tą religią. Oczywiście, w toku badań będziemy chcieli także przeanalizować tok myślenia i argumentację tego typu grup. Nie przyjmujemy bowiem apriorycznie, że każda agresja czy wojna muszą być złe i nieusprawiedliwione. Jednak w toku rozwoju ludzkości, pokój i współpraca były zawsze wysoko cenioną wartością, więc ewentualne dążenie do wojny i argumentacja temu sprzyjająca muszą być wnikliwie zbadane bez zbędnych emocji.

Zapraszamy religioznawców, teologów, filozofów, socjologów zainteresowanych tematyką islamu, do współpracy przy prowadzeniu obiektywnych badań na temat islamu.