Główne projekty

Instytut Dedykowanego Przetwarzania Informacji

IDPI jest projektem, który do wdrożenia wymaga sporych nakładów inwestycyjnych, ocenianych na ok. 5-15 mln. euro (2014 r.).

Pierwszym zadaniem stojącym przed idpi jest zorganizowanie szerokiej i wielowarstwowej bazy danych naukowych i faktograficznych, w oparciu o stale spływające dane dostępne zarówno poprzez sieć internetową jak i poprzez bezpośrednie pomiary.
Drugim w kolejności zadaniem jest wypracowanie odpowiednich algorytmów korelacji danych gromadzonych w bazach danych. Automatyczne mechanizmy mają pomagać operatorom wiązać pewne zjawiska i parametry w logiczne grupy.
Trzecim, najważniejszym zadaniem idpi, będzie przetwarzanie zebranych informacji i tworzenie odpowiednich raportów i prognoz. Wyniki te będą dotyczyć nie tylko kwestii gospodarczych, ale także politycznych czy też zjawisk przyrodniczych. Celem istnienia idpi będzie odpowiadanie na zaawansowane pytania (rządów, polityków, przedsiębiorców, mediów, organizacji pozarządowych, grup obywateli itp.) dotyczące obecnych jak i przyszłych zdarzeń.

IDPI składać się będzie z dwóch zespołów; pierwszy będzie pozyskiwał, gromadził i katalogował informacje z różnych dziedzin; drugi zespół zajmować się będzie algorytmami przetwarzania danych i budowania prognoz społecznych, ekonomicznych, politycznych i innych.

Przypuszczamy, że instytucji zainteresowanych usługami idpi będzie ok. 20-200 w kraju i na świecie. Przy założeniu takiego rzędu wielkości zapotrzebowania, koszt subskrypcji dostępu do usług idpi powinien nie przekroczyć 200-500 tys. euro/klienta/rok.
Dodatkowo idpi będzie udzielać także pojedynczych porad i odpowiedzi na pytania. Tego typu usługi eksperckie będą wyceniane indywidualnie na podstawie wyceny stopnia zaangażowania infrastruktury idpi w  proces przygotowania ekspertyzy. Inwestorów oraz firmy i instytucje chcące mieć pierwszeństwo w korzystaniu z usług idpi, prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków współpracy i naszych planów budowy ośrodka.