Główne projekty

FUNDUSZ STYPENDIALNY IP

Fundusz Stypendialny IP (FS) to jednostka wewnętrzna fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY, utworzona w celu pomocy osobom uzdolnionym w zakresie różnych dziedzin nauki lub sztuki oraz osobom, które poszukują wsparcia w procesie specjalistycznej edukacji.

Fundusz udziela wsparcia w 3 programach stypendialnych:

1. Program Stypendialny Push Up 
W ramach tego typu pomocy FS udziela wsparcia afiliacyjnego, udzielając poparcia stypendyście i umieszczając jego dorobek i cele na specjalnej stronie internetowej IP; pomoc ta udzielana jest na dwa sposoby:
A – Push Up Exclusive Afiliation – dla osób, które zdecydują się na to, że IP będzie ich jedyną jednostką afiliacyjną
B – Push Up Paralel Afiliation – dla osób, które posiadają już afiliację innych instytucji, ale chcą mieć wsparcie dodatkowo od IP
Dla celów rozliczeń, przyjmujemy zryczałtowaną wartość tego typu stypendium na 5000 zł.
W ramach stypendium, stypendysta zobligowany będzie do składania sprawozdań z postępów wspartego projektu oraz do promocji fundacji IP w ramach działań związanych z dofinansowanym projektem.
W przypadku nieusprawiedliwionego niewywiązania się stypendysty z umowy, minimalna kara umowna wynosić będzie 10% wartości dofinansowania.
Co daje stypendium typu „push up”? Otóż umożliwia realizację swoich zamierzeń pod instytucjonalnym parasolem organizacji społecznej jaką jest fundacja IP. O wiele łatwiej pozyskać środki od sponsorów, gdy ma się wsparcie instytucji. Dodatkowo możemy promować osiągnięcia stypendysty na naszych stronach internetowych oraz na stronach niektórych naszych projektów. Pozwoli to na zwiększenie potencjalnego grona zainteresowanych wsparciem finansowym. Dodatkowo w ramach współpracy, FS może przydzielić stypendyście adres e-mail w odpowiedniej domenie a nawet numer rachunku bankowego. FS może kontrolować sposób wydawania pieniędzy przez stypendystę poprzez kierowanie środków finansowych od sponsorów wprost na konta dostawców (np. szkół, firm itp.). Pozwala to uniknąć podejrzeń potencjalnych darczyńców, iż ich dotacje są marnotrawione.
Instytut Północny zastrzega sobie w umowie prawo do wykorzystywania faktu wspierania stypendysty, do promowania swej działalności i misji.

2. Program Stypendialny Work4IP
W ramach tego programu stypendialnego oferujemy wolontariat w IP z możliwością otrzymania stypendium naukowego/artystycznego.
Wartość tego typu stypendiów zależy od obopólnych uzgodnień stypendysty i FS.

3. Program Stypendialny Push Back
W ramach tego programu oferujemy wsparcie materialne w postaci:
– środków finansowych
– dóbr materialnych
– usług
– doradztwa
– afiliacji
natomiast stypendysta jest z nami powiązany umową o promowaniu zwrotnym naszej fundacji w ramach swoich działań bieżących i przyszłych


Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny:
– złożyć kompletny wniosek o stypendium w postaci elektronicznej na adres Sekretariatu IP
– potwierdzić (np. telefonicznie), że wniosek dotarł w całości do IP

Co powinien zawierać wniosek:
– dane osoby (kandydata): adres, afiliacje (zakład pracy, szkoła, własna firma, instytucja itd.)
– dane dotyczące wykształcenia
– dane dotyczące sukcesów i dotychczasowej kariery
– dane dotyczące projektu, którego dotyczyć ma stypendium
– propozycje wzajemnych relacji stypendysta-IP

Wnioski są oceniane w ciągu ok. 2 tygodni (max 30 dni). Brak odpowiedzi może świadczyć, że wniosek został odrzucony. Zastrzegamy sobie prawo do nie odpowiadania na każdy wniosek, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosków tych będzie znaczna ilość.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie wymagać będą od stypendysty podpisania Umowy zależnej od formy stypendium i propozycji stypendysty.
Umowa zawierać będzie także zapisy o ewentualnych karach w przypadku nieusprawiedliwionego porzucenia projektu przez stypendystę.