Główne projekty

Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych

 

Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych

Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie rynku europejskiego, który pod względem innowacji pozostaje w tyle za USA i krajami Azji. Dotacje i fundusze unijne wbrew przewidywaniom nie stworzyły dobrego gruntu do wzrostu startupów zajmujących się przełomowymi innowacjami technologicznymi. Urzędnicy oceniający innowacje nie badali współczynnika innowacyjności produktu. Wystarczyło, by produkt był w ogóle w jakimś wymiarze innowacyjny i otrzymywał wsparcie unijne.
Stosując algorytm oceny innowacyjności zaproponowany przez nasze Krajowe Centrum Transferu Technologii, który stosowany jest do badania innowacyjności projektów, które przez KCTT są rekomendowane do wdrożeń, CRIS zamierza promować prawdziwie przełomowe projekty.
CRIS wspiera badania z zakresu:
– matematyka (w tym kryptografia)
– fizyki
– chemii
– biotechnologii
– genetyki
– techniki i inżynierii (w tym m.in.: telekomunikacja, transport, energetyka, kosmonautyka)
– informatyki i technologii programistycznych

Case study:
Spójrzmy na trzy przykłady działań innowacyjnych.
1) Firma X wpadła na pomysł bazujący na tym, iż na rynku pomocy szkolnych brakuje linijek o długości 40 cm. W handlu standardowo oferuje się bowiem linijki o długości 20, 30 i 50 cm. Tymczasem linijka 40 cm umożliwia namalowanie przekątnej na kartce A4 o długości 36,4 cm, której nie da się narysować linijką o długości 30 cm, a z kolei linijka o długości aż 50 cm jest niewygodna do noszenia przez uczniów. Firma X postanowiła wykorzystać tę lukę rynkową i rozpocząć produkcję takich linijek jako produktów innowacyjnych.
2)  Firma Y postanowiła stworzyć na terenie Polski linię kolejową łączącą Wrocław z Warszawą bazującą na technologii kolei próżniowej. Kolej taka umożliwia podróże o niskim zużyciu energii z jednoczesnym osiąganiem prędkości tysięcy km/h. W przypadku połączenia Wrocław-Warszawa zakłada się czas podróży rzędu 20 min i maksymalną prędkość rzędu 1200-1500 km/h. Połączenie kolei próżniowej oferuje połączenie komunikacyjne między dużymi miastami o tak krótkim czasie przewozu, że warszawiacy mogą codziennie dojeżdżać do pracy we Wrocławiu i na odwrót. Przewiduje się, że z tak ultraszybkiego transportu skorzysta dziennie nawet 10 tys. osób.
3) Firma Z składająca się z informatyków opracowała program, który podłączony do miejskiego monitoringu jest w stanie odnajdywać zaginione osoby, zwierzęta, pojazdy. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy porównywania wyglądu obiektów widzianych przez kamery łącznie z materiałem wideo zarchiwizowanym. Dodatkowo, w przypadku odnalezienia przez służby obiektu o nieznanym przeznaczeniu (gdy powstaje podejrzenie, że to obiekt niebezpieczny) algorytm ustala czym jest takie znalezisko (czy jest to bomba, czy raczej fragment aparatury z balonu meteorologicznego). Do systemu takiego można podpiąć kamery zainstalowane w radiowozach – w ten sposób szybko można odnaleźć zaginione dziecko, osobę chorą (np. na chorobę Alzheimera) czy skradziony samochód. Percepcja człowieka jest ograniczona, natomiast oprogramowanie może rozpoznać poszukiwany obiekt nawet po jego zmianie (np. zmiana ubrania, zmiana zarostu na twarzy).

Z powyższych przykładów widzimy, że produkty (towary, usługi) innowacyjne mogą mieć różny wpływ na społeczeństwo. Niektóre produkty mają nikły wpływ na życie ludzi, wypełniają pewną potrzebę, jednak potrzeba ta nie jest kluczowa w życiu osób, które dany produkt mogłyby nabyć. Niektóre z produktów innowacyjnych wymagają olbrzymich nakładów finansowych, które są w praktyce możliwe tylko w oparciu o fundusze budżetu narodowego. Z kolei inne produkty innowacyjne wymagają implementacji w istniejące środowisko technologiczne – nie wystarczy sam innowacyjny produkt, ale należy go także połączyć z już istniejącą infrastrukturą, by jego działanie było optymalne.
Ważnym parametrem, gdy rozmawia się o innowacjach, jest kwestia zysku (gdy inwestorem jest osoba traktująca innowację jako środek do pomnożenia swego majątku). Każda z przytoczonych tu innowacji może przynieść zysk. Każda obarczona jest też ryzykiem inwestycyjnym.
Oczywiście, nasze centrum będzie rekomendować projekty firm Y i Z, jako rzeczywiście innowacje strategiczne, których efektem będzie wyraźna zmiana (na lepsze) stylu życia.
Warto wskazać także, że potencjalnym zyskiem inwestora, w przypadku inwestycji strategicznych jest nie tylko określona kwota pieniędzy, ale także właśnie lepsze środowisko życia dla samego inwestora i jego rodziny. W jednym z przypadków poprawia się bezpieczeństwo (np. w przypadku zaginięcia członka rodziny) w drugim poprawia się jakość życia (np. dzieci inwestora mogą studiować w dalekim mieście, ale mieszkać wciąż w rodzinnym domu).
Najbardziej dobitnym przykładem innowacji strategicznej byłby przykład inwestowania w projekt opracowania technologii (farmaceutycznej, medycznej) zapewniającej długowieczność. Wielu inwestorów, bardziej niż pieniędzy, oczekiwałoby właśnie takiego innowacyjnego produktu (nie tylko dla siebie, ale także dla najbliższych). Stąd właśnie, obserwowana w ostatnich latach, wzrastająca popularność crowdfundingu – inwestorzy bardziej potrzebują nowych produktów niż pieniędzy (zysków) z inwestowania w taką firmę.

Główne projekty promowane:
KOLEJE PRÓŻNIOWE (nazwa inicjatywy wykonawczej: USKP: Ultraszybkie Koleje Próżniowe)
GEOENERGETYKA.PL
* System „Smart City” – oprogramowanie do zarządzania inteligentnymi miastami
* System Democracy 2.0 – system referendalny do głosowań multipreferencyjnych on-line
* Projekt „Polska w Kosmosie 2030”
* Projekt: „Burza Magnetyczna” – gotowość infrastrukturalna na EMP/GIC (impuls elektromagnetyczny i geomagnetycznie indukowane prądy niszczące)

Projekty wspierające:
* BTI Fund – fundusz inwestycyjny wysokiego ryzyka – fundusz taki inwestowałby środki wyłącznie w najbardziej przełomowe (watershed) inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla cywilizacji ludzkiej