Główne projekty

Centrum Badań nad Totalitaryzmami (CBNT)

Centrum Badań nad Totalitaryzmami (CBNT) zajmuje się następującą tematyką:
– badanie przyczyn powstawania ustrojów totalitarnych
– badanie cech ustrojów totalitarnych (UT)
– badanie różnic między ustrojami totalitarnymi a autorytarnymi
– prowadzenie prac nad stworzeniem aparatu pomiaru ustroju w celu sparametryzowania go pod kątem totalitarności (przyjęcie modelu ustroju 100% totalitarnego oraz stworzenie indeksu totalitarności [TI])
– badania nad barierami utrudniającymi wprowadzenie UT
– badania nad narzędziami oceny łatwości transformacji ustroju nietotalitarnego w UT oraz mechanizmów ukrywania aspektów totalitarności przez niektóre organizacje, które z powodów prawnych ukrywają rzeczywiste cele swoich działań zmierzających do wprowadzenia UT
– ekspertyzy w zakresie rozpoznania cech totalitarności promowanego ustroju w kontekście ustawy o partiach politycznych i konstytucyjnego zakazu promocji totalitarnych metod ustrojów politycznych
– prowadzenie spotkań, seminariów, konferencji związanych z promocją tematyki badawczej

Nasza strona na Facebooku: www.facebook.com/CBNTpl