Główne projekty

Centrum Badań Nowych Leków

Celem CBNL jest rejestracja nowych skutecznych leków, głównie antynowotworowych, gdy zainteresowania takimi preparatami nie wykazują koncerny farmaceutyczne ze względu na brak ewentualnej ochrony patentowej (leki zbyt tanie by opłacało się koncernom inwestować w badania kliniczne).

Ponieważ koszty rejestracji nowego leku liczone są w dziesiątków milionów złotych, więc  udźwignięcie tego rzędu kosztów jest trudne dla małych firm. Dlatego fundacja IP powołała do życia  CBNL, by zwiększyć szansę na rejestrację  leków, które mogą ratować życie, a których nikt inny nie chce rejestrować.

Program działań CBNL:
– działania organizacyjno-administracyjne oraz lobbing obywatelski (faza „zero”)
– aktywne poszukiwanie współpracowników do zespołów roboczych (faza 1)
– zebranie zespołu roboczego (naukowców z dziedzin takich jak farmakologia, medycyna, chemia oraz prawników) w celu opracowania harmonogramu wymaganych badań i procedur (faza 2)
– poszukiwanie sponsorów (fundrising) (faza 3)
– rozpoczęcie i prowadzenie badań klinicznych (faza 4)
– rejestracja leku (faza 5)
– współpraca z firmami farmaceutycznymi w celu rozpoczęcia seryjnej produkcji leku (faza 6)

Koszty poszczególnych faz szacujemy na:
– faza zero:  ok. 30-250 tys. zł
– faza 1: ok. 50-150 tys. zł
– faza 2: ok. 200-300 tys. zł
– faza 3: ok. 50-150 tys. zł
– faza 4:  ok. 5-50 mln. zł
– faza 5: ok. 50-100 tys. zł
– faza 6: ok. 10-70 tys. zł

Oceniamy, że w zależności od ilości funduszy realizacja całego programu potrwać może 10-20 lat. Dlatego tak istotne jest zebranie szybko odpowiednio wysokich funduszy by rozpocząć pierwsze fazy realizacji programu.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy podjąć działania zmierzające do rejestracji jako leku dichlorooctanu sodu (NaDCA), który jest intensywnie badany w Kanadzie oraz przez osoby prywatne, które nie mając innej alternatywy próbują ten eksperymentalny lek wykorzystać w walce z rakiem.

Chcesz wesprzeć nasz program?
Wpłać darowiznę na rzecz naszej fundacji:
Centrum Badań Nowych Leków
INSTYTUT PÓŁNOCNY

 ul. Pawłowicka 53A, 51-250 Wrocław
 nr rachunku: 76 1440 1185 0000 0000 1402 7122  (PKO BP)
 tytułem: „Darowizna na rzecz badań nowych leków”

 

Zapraszamy do współpracy:
– wysokiej klasy naukowców  z dziedziny medycyny, farmacji
– prawników specjalizujących się w kwestiach medycznych, patentowych, rejestracji leków
– specjalistów fundrisingu
– specjalistów w zakresie koordynowania projektami medycznymi

Zapraszamy także wszystkie osoby chcące pracować jako wolontariusze przy różnego rodzaju akcjach związanych z promocją badań nad lekami eksperymentalnymi, które rokują duże nadzieje dla chorych, ale jednocześnie nie jest opłacalne komercyjne badanie kliniczne tychże leków.

W ramach fazy wstępnej rozpoczęliśmy prace nad specjalnym internetowym portalem informacyjnym, który będzie omawiał zagadnienia dotyczące najbardziej obiecujących substancji w zakresie lecznictwa. Zapraszamy lekarzy i informatyków do współpracy nad portalem MOLEKUŁY ZDROWIA.