Główne projekty

Bardzo smutna wiadomość...

Z wielkim żalem żegnamy wybitnego fotografika, fototechnika, popularyzatora chemii i fototechniki Andrzeja Pytlińskiego, który dla wielu młodszych pokoleń był profesorem. Abdrzej Pytliński był także członkiem honorowym ZPAFu oraz autorem wielu wspaniałych książek.
Każdy kto zetknął się z prof. Pytlińskim zarażał się miłością do fotografii i fotochemii.
Aktywność w promocji i popularyzacji wiedzy sprawiła, że w środowisku jego uczniów mówiło się o Nim per „profesor” mimo braku oficjalnego „papieru”. Andrzej Pytliński był kwintesencją znaczenia słowa „profesor”.

Śmierć tak aktywnego dydaktyka pozostawia nam wielką próżnię i boleśnie odczuwamy tę stratę, zwłaszcza, że jeszcze niedawno mogliśmy słuchać wykładów Profesora on-line.

Jeden z ostatnich wywiadów z prof. Pytlińskim: