Główne projekty

Spotkanie organizacyjne ekspertów w sprawie USKP

W ramach działań Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych (CRIS) przy Instytucie Północnym, odbyło się spotkanie ekspertów pracujących nad technologiami Ultraszybkich Kolei Próżniowych (USKP).
Celem spotkania było wyłonienie delegacji, która spotka się 14 marca 2018 r. z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz omówienie korespondencji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury związanej z zainteresowaniem Rządu pracami nad technologią USKP.

Spotkanie miało miejsce w sobotę 10 marca w sali seminaryjnej (nr 0.11) Instytutu Północnego na terenie kampusu EIT+ od godz. 17:00 do godz. 20:30. Spotkanie prowadził prof. Antoni Szumny – dyrektor CRIS.