Główne projekty

Spotkanie ekspertów IP z Marszałkiem Seniorem Sejmu Kornelem Morawieckim (WiS)

W dniu 9 września eksperci Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych (jednostka IP) spotkali się we Wrocławiu z Panem Kornelem Morawieckim – legendą Solidarności Walczącej, nieugiętym bojownikiem o wolną Polskę, etykiem nauki, założycielem partii Wolni i Solidarni (WiS), Marszałkiem Seniorem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Tematem spotkania były perspektywy rozwoju ultraszybkich środków komunikacji jako podstawy rozwoju Polski w najbliższym 30-leciu. Pan Marszałek, jako naukowiec (fizyk) doskonale znał tematykę i możliwości techniczne budowy kolei próżniowych w Polsce. Właściwie, zarówno nasi eksperci jak i Pan Morawiecki zgodnie przyznali, że projekt ultraszybkich kolei próżniowych jest wykonalny w Polsce i że podjęcie decyzji o takiej strategicznej inwestycji zmieni pozycję Polski w świecie. Zamiast kopiować i nadążać za innymi krajami, Polska stanie w awangardzie postępu. Szybki transport pasażerski, kurierski i towarowy jest podstawą rozwoju gospodarki i lokowania kluczowych inwestycji zagranicznych. Zaawansowane technologie uzyskane w trakcie realizacji takiej przełomowej idei, przyczynią się do sukcesu gospodarczego oraz rozwoju wielu dziedzin nauki i techniki w naszym kraju. Szybki transport między największymi miastami przyczyni się także do lepszego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich – specjaliści z Wrocławia będą mogli dojeżdżać do pracy w Warszawie w 20-30 minut – będzie to miało olbrzymi wpływ na polepszenie jakości życia i rozwój całego kraju. Dodatkowo jak zauważył dr Morawiecki, z szybkiego transportu będą mogły korzystać przesyłki specjalne (organy do przeszczepów, leki, próbki do analiz itd.) co przyczyni się do uratowania wielu ludzkich żyć.

W trakcie spotkania komentowano podobne przedsięwzięcia realizowane na świecie (jak Hiperloop w USA) i wstępnie oceniono, że kolej próżniowa jest dużo bardziej wydajną technologią w stosunku do technologii hiperloop, którą skrótowo można nazwać techniką pneumatyczną.

Na prośbę dr Morawieckiego, eksperci IP zobowiązali się do przygotowania wstępnego kosztorysu wszystkich faz inwestycji.