Główne projekty

Wolny Uniwersytet Filozoficzny

W ramach tworzenia koncepcji, których celem jest ulepszanie świata, który nas otacza, otworzyliśmy stronę internetową dla projektu „Wolny Uniwersytet Filozoficzny„.

To już kolejny projekt związany z ulepszaniem metod realizacji misji akademizmu okcydentalnego; po projekcie Politechniki Dolnośląskiej, który skupiał się na metodach dydaktycznych służących kształceniu naprawdę dobrych specjalistów-inżynierów, rozwijamy naszą wizję dobrego akademizmu. Wynikiem rozważań i dyskusji jest właśnie WUF.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją WUF. Na Forum Nauki Polskiej można podjąć dyskusję na ten temat. Jesteśmy otwarci na propozycje, ulepszenia i zmiany. Chcemy, by idea mądrego niezakompleksionego uniwersytetu dała przykład zwykłym uczelniom, które zatraciły swój duch wolności na rzecz komercji i walki o granty czy zaszczyty.

Chcesz się przyłączyć lub poprzeć tę ideę? Pisz na Forum lub też na Facebooku, gdzie bardzo ładna strona powstała dzięki inicjatywie naszego wieloletniego współpracownika Pana Mariana Wickiego.