Główne projekty

IP otwarty dla każdego!

Instytut Północny (IP) jest otwarty na każdą ideę i projekt, którego celem jest poprawa świata poprzez szacunek dla ludzi i ich wolności.

Jeśli więc myślisz czy napisać do nas e-mail z pytaniem czy poprzemy twój projekt, to z góry nasza odpowiedź jest twierdząca. Każdy kto szuka prawdy, walczy o lepsze jutro, realizuje swoje pasje (nie naruszając cudzej wolności) ma automatycznie nasze poparcie. Wasz projekt może dotyczyć różnych sfer życia i nauki, może to być np.: tworzenie bazy matematycznych równań, budowa ogromnego teleskopu, eksperymentalne gotowanie sous-vide, tworzenie grupy entuzjastów silników rakietowych, badania historyczne, eksploracja Arktyki, pomiary ornitologiczne, tworzenie nowych zasad działania spółek giełdowych, tworzenie sieci biznesowych, nowe koncepcje politologiczne, tworzenie portalu internetowego, tworzenie ruchu obywatelskiego, walka o prawa człowieka, wyszukiwanie błędów prawnych, nowe pomysły na usprawnienie działań charytatywnych a także działania kontrowersyjne i paranaukowe takie jak: poszukiwanie obcych cywilizacji,  poszukiwanie sprawców zamachu na Kennedy’ego, poszukiwanie Atlantydy itd.
Jedynym ograniczeniem jest to, by projekt w zamierzeniu nie był skierowany przeciwko ludziom, a co najwyżej przeciwko ich słabościom. Nie tolerujemy wzywania do zabijania ludzi. Tolerować będziemy badania nad takimi kontrowersyjnymi koncepcjami, które upatrują szczęście ludzkości w tym, by wyeliminować część ludzi. Na pierwszy rzut oka są to koncepcje prymitywne i bazujące na populistycznym szukaniu kozła ofiarnego. Jednak nie jesteśmy bogami i nie znamy prawdy, dlatego nie możemy odmówić nikomu prawa do badań naukowych nawet w tak kontrowersyjnym temacie. Jeśli kogoś interesują niepoprawne politycznie tematy, może u nas znaleźć przystań, by realizować swoje zainteresowania badawcze, ale tylko w sensie naukowym. Koncepcje nieakceptowane są bowiem ryzykowne i przed ich wprowadzeniem w życie potrzebna jest dogłębna ich analiza. Nie można, ot tak sobie, chwalić faszyzmu (nie tylko z powodów ustawowych), gdyż w koncepcji tej mieściło się ograniczanie pewnych swobód obywatelskich – jednak dopuszczalne jest badanie tej doktryny. Być może w toku takich badań uda się odkryć słabości tej doktryny, a może okazać się też ona najlepszą doktryną polityczną dla rozwoju ludzkości; jednak nie przesądza o tym nasze prywatne lubienie kontrowersyjnych postaci czy też lubienie doktryn totalitarnych „na złość” reszcie społeczeństwa. Chcąc zajmować się ideami kontrowersyjnymi trzeba działać spokojnie, ostrożnie i z pełnym obiektywizmem, sprawdzając co chwila, czy na wynik badań i rozumowania nie wpływają nasze własne słabości. Jeśli drzemią w nas pokłady nienawiści, agresji, lęków, pożądania władzy czy przyjemności cielesnych, to musimy podwójnie ostrożnie traktować idee, które potencjalnie usprawiedliwiają lub gloryfikują takie instynkty.

Jeżeli projekt dotyczy badań naukowych, to docelowo może być realizowany pod sztandarem Wolnego Uniwersytetu Filozoficznego, którego koncepcja jest w tej chwili rozwijana także w naszej fundacji. Projekty hobbystyczne i pozostałe nienaukowe aktywności mogą zawsze korzystać z naszej opieki.

Jak uzyskać nasze oficjalne poparcie? To proste: napisz krótko o projekcie, jego założeniach, już wykonanych działaniach, stronach internetowych, blogach, współpracownikach. Załóż z góry, że masz nasze poparcie. Jeśli nie odpowiemy na twój e-mail, zadzwoń pod numer: 600-199-099.

Co można zyskać dla swojego projektu:
a) osobowość prawną fundacji – projekt zyska na prestiżu, gdy nie będzie inicjatywą pojedynczych osób, ale będzie miał szyld osoby prawnej;
b) wsparcie ideologiczne, merytoryczne – możemy wesprzeć Cię/Was poradą, konsultacjami i opinią;
c) wsparcie duchowe – jeśli twój projekt będzie wydawał nam się ważny i wartościowy, otrzymasz nasze poparcie; jest ono często bardzo potrzebne, gdyż pozwala podtrzymać ogień entuzjazmu, gdy cały świat ignoruje lub wręcz odrzuca nową ideę;
d) wsparcie techniczne (możliwość skorzystania z konta bankowego, internetu, serwera, domeny, komputera, drukarki, miejsca do pracy, narzędzi itp.);
e) wsparcie  finansowe (dla bardzo nielicznych projektów być może wykrzesamy z naszego skromnego budżetu jakąś drobną kwotę by pomóc rozwinąć bardzo wartościowy projekt).

Jakie są możliwości wsparcia projektu?
Po pierwsze, można działać pod auspicjami IP w ramach tzw. „luźnej afiliacji” – nawet jeśli nie popieramy jakiejś idei (nie wydaje nam się ona sensowna lub bezpieczna), może być badana w luźnej afiliacji naszej fundacji (przy zachowaniu w/w zasad obiektywizmu i ostrożności w formułowaniu opinii). Projekt taki nie może korzystać z logo IP, ale może informować, że badania prowadzone są ramach Korpusu Solutoryjnego Wolnego Uniwersytetu Filozoficznego (zasady zgłaszania afiliacji są podawane osobno). Działania w ramach luźnej afiliacji nie są tożsame z poparciem badanej tezy przez IP.
Po drugie, projekty mające pełne poparcie IP, mogą to uwidaczniać w swoich publikacjach i na swojej stronie internetowej – również IP będzie na swoich stronach pokazywał ciekawe projekty warte poparcia.
Po trzecie, projekty stricte naukowe mogą być częścią WUF, natomiast projekty hobbystyczne organizowane zespołowo mogą być realizowane poprzez Agregator Klubów.
Po czwarte, można skorzystać z infrastruktury IP (serwer, domeny, pomieszczenia, wyposażenie itd.). Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd IP.

Podsumowując: chcesz zrobić coś pożytecznego i nie chcesz być sam, załóż z góry, że Ciebie popieramy. Pamiętaj, że domyślnie jesteśmy na TAK i jesteśmy dla Ciebie otwarci.

Uwaga!
Stopień zaangażowania IP w ciekawe projekty, zależy od zasobności budżetu IP, dlatego gorąco zachęcamy wszystkie osoby i instytucje, które chcą korzystać z naszej pomocy (lub po prostu popierają to co robimy), by podejmowały działania na rzecz pozyskania funduszy dla IP. Z góry dziękujemy!